top of page

עמדת האגודה לזכויות האזרח לגבי המתרחש בעזה


אילוסטרציה
© Rrodrickbeiler | Dreamstime.com

מזה למעלה מעשרה ימים מתקיים סבב לחימה אינטנסיבי נוסף בין ישראל לבין שלטון חמאס ברצועת עזה שגובה מחיר דמים כבד והרס נרחב.


לישראל יש אחריות כלפי תושבי עזה גם במצב מלחמה בשל המצור שמוטל על ידה על הרצועה מזה ארבע עשרה שנים. ישראל שולטת על האוויר, הים והמעברים אל הרצועה. בעקבות המצור עזה נמצאת במשבר הומניטארי מתמשך שמחריף בכל סיבוב לחימה. בנוסף, בעזה משבר הקורונה עדיין בעיצומו.


מהדיווחים מעזה עולה, כי מחצית מההרוגים עד כה הם ילדים ונשים, עשרות אלפים נאלצו לעקור מבתיהם שנהרסו או לברוח בשל ההפגזות וישנה פגיעה קשה מאוד בתשתיות אזרחיות. מדיניות התקיפה של ישראל בעזה, שכוללת הפגזות ממטוסים לעבר יעדים המצויים בלב ליבה של אוכלוסייה אזרחית צפופה, או בסמוך להם, התקפות המכוונות לפגיעה ולהרס של מבנים, המשמשים באופן רגיל לצרכים אזרחיים, פגיעה נרחבת בתשתיות כבישים וחשמל ובמתקני רפואה, מעלה חשד רציני להפרת הוראות דיני המלחמה.


במסגרת הלחימה אזרחי ישראל נתונים לירי טילים חסר הבחנה של חמאס והג'יהאד האסלאמי אל עבר אוכלוסייה אזרחית. תקיפות אלו מהוות הפרה של דיני המלחמה וגובות מהחברה בישראל מחיר כבד בנפש וברכוש. אך הפרת דיני המלחמה על ידי החמאס אינה פוטרת את ישראל מלקיים את חובותיה לפי כללים אלו.


התובעת בבית הדין הבינלאומי לצדק בהאג, שמונתה, בין היתר, לחקור פשעי מלחמה בעימותים בין ישראל לבין הארגונים בעזה, הזהירה גם היא את הצדדים מפני ביצועם של פשעי מלחמה בסבב הלחימה הזה.

התוצאות הקשות של הלחימה עד כה מחייבות כבר עתה לחדול ממדיניות התקיפה בעזה, הגורמת להרג חפים מפשע ולהרס תשתיות ומבנים אזרחיים. יש לפתוח בדחיפות את המעברים לכניסת ציוד הומניטארי, מזון ותרופות וליציאת חולים ופצועים.


בנוסף נחוץ בירור של התקיפות שאירעו עד כה, שיהיה חיצוני לממשלה ולצבא, עצמאי ואפקטיבי, ובמקרים שבהם יתברר שקיימת הפרה של הדין הבינלאומי על המדינה למצות את הדין עם האחראים לכך.


Kommentare


bottom of page