top of page

להנגיש לערבית את השירותים של קופת חולים כללית


אילוסטרציה
מתחם חיסונים נגד קורונה של קופ"ח כללית, ינואר 2021. צילום: גיא פרנקוביץ', שתיל-סטוק

1.3 מיליון אזרחים ערבים מבוטחים בקופת חולים כללית (71% מהחברה הערבית). למרות זאת, ועל אף המעבר הנרחב לשירותים מקוונים, רק מעט שבמעט מהמידע העצום והמקיף שמספקת הקופה לחבריה באמצעות האתר שלה תורגם לערבית, ושירותים מקוונים לא ניתן לבצע כלל בשפה זו. על כן פנינו למנכ"ל הקופה בדרישה לתרגם ולהנגיש לערבית את כל המידע.


בפנייה ציינה עו"ד טל חסין כי היעדרם של שירותים מקוונים ומידע מקיף בשפתם גורם לכך שמבוטחים ערבים רבים אינם יכולים לבצע בכוחות עצמם פעולות בסיסיות הקשורות לבריאותם ולזכויותיהם הביטוחיות – פעולות שעשויות להיות חיוניות ודחופות – ואינם זוכים לקבל מידע המסופק לדוברי עברית. היעדר התרגום פוגע בזכותה של האוכלוסיה הערבית לשוויון, לבריאות ולכבוד, וסותר את חובות הקופה מכוח המשפט המנהלי ודיני איסור אפליה.


בתשובה מ-31.8.2021 הסכימה הנהלת הקופה עם טענותינו, ופירטה את הצעדים שהיא נוקטת על מנת להנגיש את המידע שהיא מפרסמת לציבור הערבי.

קישורים:
הפנייה נכתבה בסיוע רכז השטח מוהנד ענאתי והמתמחה שירה אייל
Comments


bottom of page