top of page

טוב ש"חוק האזרחות" עבר מן העולם - עכשיו העת לתקן


אילוסטרציה

חוק האזרחות שימש בימים האחרונים כלי במשחק הפוליטי, אבל האמת היא שמעבר לפוליטיקה מדובר בחוק מפלה וגזעני, שטוב שעבר מן העולם.


שמונה עשרה שנים שהחוק הוארך שוב ושוב בתואנות שקריות של הגנה על בטחון המדינה, אף על פי שכולם מוכנים להודות שתכליתו היא דמוגרפית. הוא קבע שפלסטינים, באשר הם, מסוכנים, ולכן אסור להקנות להם מעמד בישראל. הוא התערב בזכות הכי בסיסית – לחיות עם בני המשפחה, פצע במרקם חייהן של אלפי משפחות וגזר עליהן אומללות ומצוקה.


עם שלילת האפשרות לקבל תושבות או אזרחות נשללו גם הזכויות הסוציאליות – ביטוח בריאות ממלכתי וגמלאות הביטוח הלאומי – וכמותן גם הזכות לשירותי רווחה, לסיוע בדיור, לסיוע משפטי, לרישיון נהיגה ועוד.


לכל אלה אין שום קשר לביטחון.


זו העת לתקן. במקום איסור גורף – בדיקה פרטנית. במקום מניעה כללית – בחינה של חיי משפחה והיעדר מניעה ביטחונית או פלילית אינדיבידואלית. על רשות האוכלוסין וההגירה לפתוח מיד את כל התיקים של מי שכבר נבדקו לא אחת לאורך השנים, אבל מוקפאים בהליכים לא נגמרים שהחוק אסר לסיים, ולהקנות מיד מעמד קבוע למשפחות. מאלה שלא איפשרו להם להגיש בקשות יש לקבל את בקשותיהם ולתת להן קדימות בטיפול, על מנת שיוכלו לממש את זכותם.


את חרפת חוק האזרחות יש למחות ומיד.


רקע


הוראת השעה (חוק זמני) המוכרת בשם "חוק האזרחות והכניסה לישראל" או "חוק איחוד משפחות", מונעת מבני זוג פלסטינים של אזרחים ותושבים ישראלים לרכוש מעמד בישראל. מאז עוגנה המדיניות בהחלטת ממשלה בשנת 2002 ולאחר מכן בחקיקה זמנית בשנת 2003, מאריכות הממשלה והכנסת את תוקפה שוב ושוב, בהליך חקיקה לא תקין שאין לו אח ורע – הממשלה קובעת את ההארכה בצו, והכנסת מאשרת בקריאה אחת. כך הוארך בישראל חוק פוגעני – ללא חקיקה, ובלי שלוש קריאות. הלילה (6.7.2021) דנה הכנסת בהארכה פעם נוספת, אך הקואליציה לא הצליחה להשיג רוב, וההארכה לא אושרה.


ההצדקה שניתנה לחוק היא ביטחונית. נטען, שאם בני המשפחה יקבלו מעמד הם יקבלו גם תעודות זהות ישראליות ויוכלו לנוע בחופשיות בין ישראל לבין השטחים. כך הפך החוק את כל הפלסטינים, באשר הם, לסכנה ביטחונית, ללא בדיקה אינדיבידואלית. אלא שרבבות פלסטינים נמצאים בישראל בהיתרים, יכולים לצאת ולחזור, ובהם אלפים רבים של פועלים שנכנסים ויוצאים מדי יום. כך שאת ההצדקה הביטחונית המציאו רק כדי לא להודות בפה מלא שהטעמים הם דמוגרפיים. כך גם טענו בעתירה שהגשנו בזמנו נגד החוק - שזהו חוק שנועד למנוע מפלסטינים מעמד בישראל.


הוראת השעה, שכבר מזמן הפכה להוראת קבע, פוגעת אנושות במשפחות רבות. מטבע הדברים, הפגיעה העיקרית של החוק היא באזרחי ישראל הערבים ובתושבי ירושלים המזרחית, המקיימים קשרי משפחה ונישואין עם תושבי השטחים. על אלפים רבים נגזר פירוד כפוי. אחרים נאלצים לחיות כאן בהיתר שיש לחדשו לעתים תכופות, ואשר אינו מתיר להם לקבל תנאים סוציאליים, לנהוג, ומקשה על פרנסה וקיום בכבוד. אזרחים ותושבים ישראלים שבעקבות החוק נאלצו לעבור לחיות בשטחים עם בני זוגם, איבדו את הזכויות הסוציאליות המגיעות להם מהיותם תושבי ישראל, כאילו בחרו לעזוב את המדינה מרצונם החופשי.


חוק הקובע באופן גורף כי כל הפלסטינים, באשר הם, מהווים סכנה ומשום כך אינם יכולים לרכוש מעמד בישראל, הוא חוק גזעני וכתם על ספר החוקים.קישורים:


חוק האזרחות פקע - מה עושים עכשיו? זכותון למשפחות


עוד על החוק ועל עתירת האגודה לזכויות האזרח נגד החוק


ניר חסון, בלי זכויות בסיסיות, עם פחד תמידי מגירוש: נפגעי התיקון לחוק האזרחות מדברים, הארץ, 24.6.2021bottom of page