סכנת חיים: בריכות חמצון לא מגודרות ליד דימונה


ילדים על שפת בריכת החמצון
ילדים על שפת בריכת החמצון. צילום: קאיד אלהוואשלה

בריכות השפכים של חברת קולחי הנגב בשטח המוניציפלי של דימונה אינן מגודרות: הגידור שהיה מסביב לבריכות הלך ונעלם עם השנים, דבר שיצר דרך גישה ישירה לבריכות. המצב מסכן את תושבי הכפרים הקרובים לבריכות, ובמיוחד ילדים מהכפר קסר אלסיר וסביבתו.


ב-23.6.2021 פנינו יחד עם המועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים בנגב, ארגון שתיל, עמותת במקום – מתכננים למען זכויות תכנון ופורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי, אל ראש עיריית דימונה, מנכ"ל חברת קולחי הנגב והרשות הממשלתית למים וביוב, ודרשנו לגדר לאלתר את הבריכות. בפנייה ציינה עו"ד עבּיר ג'ובּראן דכּוור מהאגודה כי על העירייה מוטלת החובה להבטיח את הבטיחות ואת ביטחון הציבור, ויש לה את האמצעים והסמכות לעשות זאת.


פניית האגודה לזכויות האזרח, המועצה לכפרים הבלתי מוכרים, שתיל, במקום ופורום דו-קיום, 23.6.2021


עדכון: בעקבות פנייתנו, גודרו הבריכות.

הבריכות המגודרות, אוקטובר 2021. צילום: קאיד אלהוואשלהקישורים:


יעקב לוי, האגודה לזכויות האזרח מתריעה: סכנת טביעה במאגרי המים באזור דימונה, mynet באר שבע והנגב, 7.7.2021הפנייה נכתבה בסיוע המתמחה אייל לוריא פרדס