top of page

בעקבות פנייתנו גודרו בריכות חמצון ליד דימונה


ילדים על שפת בריכת החמצון
ילדים על שפת בריכת החמצון. צילום: קאיד אלהוואשלה

ב-23.6.2021 פנינו יחד עם המועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים בנגב, ארגון שתיל, עמותת במקום – מתכננים למען זכויות תכנון ופורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי, אל ראש עיריית דימונה, מנכ"ל חברת קולחי הנגב והרשות הממשלתית למים וביוב, ודרשנו לגדר לאלתר את בריכות השפכים הנמצאות בשטח המוניציפלי של דימונה. הגידור שהיה מסביב לבריכות הלך ונעלם עם השנים, דבר שיצר דרך גישה ישירה לבריכות. המצב סיכן את תושבי הכפרים הקרובים לבריכות, ובמיוחד ילדים מהכפר קסר אלסיר וסביבתו.


בפנייה ציינה עו"ד עבּיר ג'ובּראן דכּוור מהאגודה כי על העירייה מוטלת החובה להבטיח את הבטיחות ואת ביטחון הציבור, ויש לה את האמצעים והסמכות לעשות זאת.


בעקבות פנייתנו גודרו הבריכות.


פניית האגודה לזכויות האזרח, המועצה לכפרים הבלתי מוכרים, שתיל, במקום ופורום דו-קיום, 23.6.2021


הבריכות המגודרות, אוקטובר 2021. צילום: קאיד אלהוואשלהקישורים:


יעקב לוי, האגודה לזכויות האזרח מתריעה: סכנת טביעה במאגרי המים באזור דימונה, mynet באר שבע והנגב, 7.7.2021הפנייה נכתבה בסיוע המתמחה אייל לוריא פרדסbottom of page