top of page

חשוב לדעת: מהן הזכויות שלנו כששוטר.ת מבקש מאיתנו להזדהות


אילוסטרציה
צילום: קרן מנור, אקטיבסטילס

العربية (11.7.2021)

አምሀርኛ (11.7.2021)בעקבות פסק דין בעתירה שהגשנו יחד עם ארגונים עמיתים*, החל מ-12.7.2021 צומצמה מאוד הסמכות שיש לשוטרים.ות לדרוש מאדם שאינו חשוד בביצוע עבירה להציג תעודת זהות ברחוב. חשוב שנדע מה הזכויות שלנו במצב כזה.


שימו לב: המידע שלהלן אינו חל בנסיבות של בקשת תעודת זהות מנהגים.האם לשוטר.ת מותר לדרוש ממני להציג תעודת זהות כשאני לא חשוד.ה בביצוע עבירה?


החל מ-12.7.2021, לשוטר.ת מותר לדרוש תעודת זהות מאדם שאינו חשוד בביצוע עבירה רק בשני מצבים:

• קיים צורך לבדוק שיש ברשותך תעודת זהות – שאת.ה תושב.ת או אזרח.ית ישראל.

• קיים צורך לבדוק פרט כלשהו שמופיע בתעודה, כמו שם, גיל או מקום מגורים. למשל, כדי לבדוק שקטין לא שותה אלכוהול, או כדי לבדוק את שמו של אדם כשיש חשש שהוא דרוש לחקירה או עבריין נמלט.


המשמעות היא שלשוטר.ת אסור לדרוש ממך להציג תעודת זהות סתם כי את.ה "נראה לו חשוד" או "בסביבה הלא נכונה".האם השוטר.ת חייב לומר לי שאני מעוכב ולמה הוא מעכב אותי ודורש ממני להזדהות?


כן. השוטר.ת חייב ליידע אותך שאת.ה מעוכב.ת להבהיר לך את הסיבה שבגללה הוא מבקש ממך להזדהות.האם מותר לי לדרוש מהשוטר.ת להזדהות בעצמו?


בהחלט, ויותר מכך – השוטר.ת חייב להזדהות לפני שהוא דורש ממך להזדהות.מה אם השוטר.ת מתחקר אותי – מה אני עושה כאן, לאן אני הולך.ת וכו'?


במסגרת העיכוב לבדיקת תעודת הזהות, אין לשוטר.ת סמכות לחקור או לתשאל אותך (כשאין חשד לביצוע עבירה).האם שוטר.ת שעיכב.ה אותי לבדיקת ת"ז יכול.ה לבדוק במסוף המשטרתי אם יש לי עבר פלילי או פרטים אחרים לגביי?


החל מ-27.1.2022: לא. בית המשפט קבע, כי במסגרת העיכוב לבדיקת תעודת הזהות אין לשוטר סמכות לבדוק את הפרטים שלך במסוף המשטרתי (כשאין חשד לביצוע עבירה).מה קורה אם אין עלי תעודת זהות?


את.ה יכול.ה להזדהות באמצעות רישיון נהיגה או דרכון. אם אין לך שום תעודה, את.ה יכול למסור את מספר תעודת הזהות והשוטר יאמת את הפרטים מול המערכת הממוחשבת.


שימו לב: מגיל 16 נשיאת תעודת זהות בכל מקום היא חובה, ואפשר לקנוס אותך על הפרת החובה. עם זאת, החוק קובע שניתן להציג את התעודה בתוך חמישה ימים, והקנס יבוטל.מה קורה אם אני מסרב.ת להזדהות?


אם דרישת ההזדהות חוקית ועומדת בתנאים שנקבעו (יש צורך, השוטר.ת הזדהה ונימק את הדרישה) – סירוב להזדהות עלול להיות עבירה של "הפרת הוראה חוקית". במקרה כזה השוטר.ת יכול לעכב אותך ולקחת אותך לתחנת המשטרה, ואף להפעיל כוח לצורך כך.האם לשוטר.ת או למאבטח.ת מותר לדרוש ממני להציג תעודת זהות בכניסה למקום ציבורי כמו קניון, קולנוע, תחנה מרכזית או תחנת רכבת?


כן. בכניסה למקומות ציבוריים מותר לשוטר.ת או למאבטח.ת לדרוש מאדם שנכנס להציג תעודת זהות. אבל בכל מקרה דרישת ההזדהות צריכה להתבצע באופן שוויוני ולא על בסיס השתייכות לאומית, אתנית וכו'.במקרה ששוטר.ת פועל.ת בניגוד לכללים ומבקש.ת ממך להציג תעודת זהות שלא לצורך, מבלי להזדהות או ללא הסבר, דווחו לאגודה לזכויות האזרח: טלפון: 052-8606023, מייל: sivan@acri.org.il.* הארגונים השותפים למאבק: טבקה, הוועד נגד עינויים, אגודת יהודי אתיופיה, המרכז לחינוך משפטי קליני באוניברסיטה העברית.


Comments


bottom of page