הסדרת מעמדם של פלסטינים לאחר פקיעת חוק האזרחות

ב-6.7.2021 פקע תוקפו של חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג-2003, שאסר על הסדרת מעמדם של פלסטינים בישראל. בשל החוק רבים נקרעו מעל בני משפחותיהם, ורבים אחרים, שעמדו בחריגים שנקבעו בחוק, היו תקועים במשך שנים בהליכים שלא נגמרים, כשהם מחזיקים בהיתרים זמניים, ללא יציבות וללא זכויות סוציאליות.


עם פקיעת תוקפו של החוק פנתה האגודה לזכויות האזרח למשרד הפנים בדרישה להחיל על כל מי שהחוק פגע בהם את הנהלים הרגילים למתן מעמד בישראל. בתוך כך – לאפשר למי שלא יכול היה להשתלב בהליכים לעשות זאת, לשדרג את מעמדו של מי שהיה זכאי לכך אילולא החוק, ולהקנות מעמד קבע – תושבות קבע או אזרחות – למי שאמורים היו לסיים את הליכי הסדרת המעמד. אולם שרת הפנים, איילת שקד, הנחתה את פקידי רשות האוכלוסין וההגירה להוסיף ולטפל בבקשות לפי הוראות החוק שפקע.


על רקע זה הגשנו ב-14.9.2021 עתירה לבית המשפט המחוזי בירושלים, בשיתוף עם המוקד להגנת הפרט ורופאים לזכויות אדם ובשם שורה של נפגעי החוק. בעתירה דרשנו להחיל על המבקשים את הנהלים הרגילים להסדרת מעמד, וטענו כי במצב החוקי כיום השרה והרשות אינם מוסמכים להפלות עוד את מבקשי המעמד הפלסטינים ובני משפחותיהם ולפגוע בזכותם לחיי משפחה.עת"ם 25402-09-21 פלוני נ' שרת הפנים


עו"ד: עודד פלר ורעות שאער (האגודה לזכויות האזרח), בנימין אחסתריבה (המוקד להגנת הפרט)[ עדי לוסטיגמן (רופאים לזכויות אדם)


העתירה ובקשה לצו ביניים, ספטמבר 2021