top of page

לתרגם לערבית את הטופס להגשת תלונה על עורך דין


בית לשכת עורכי הדין בישראל
Photo by zeeveez (CC BY 2.0)

לשכת עורכי הדין מפרסמת טפסים ומידע לצורך הגשת תלונה נגד עורך דין בשפה העברית בלבד, ואינה מטפלת בתלונות המוגשות בכל דרך אחרת. ב-28.10.2021 פנינו ללשכת עורכי הדין בדרישה לתרגם ולפרסם את טופס הגשת התלונה ואת המידע הנלווה לו גם בשפה הערבית.


בפנייה כתבה עו"ד רעות שאער, מנהלת פניות הציבור באגודה, כי היעדר ההנגשה של המידע והטפסים פוגע בזכויותיהם של דוברי ערבית לגישה לערכאות ולשוויון. הוא פוגע באפשרותם להגיש תלונות ולקבל את הסעדים שיכולים להגיע להם, כגון פיצוי כספי או החזר שכר טרחה. שאער ציינה כי קבוצת דוברי הערבית שאינם שולטים בקריאה וכתיבה בשפה העברית עשויה להיות חשופה במיוחד לניצול, למרמה ולפגיעה בזכויותיהם מצדם של עורכי דין, יותר מדוברי עברית, משום שאין להם גישה למידע משפטי רב בשפתם. יתר על כן, מדובר בקבוצת אוכלוסיה מודרת ומופלית לרעה בהקשרים רבים בחיי המדינה, ופגיעותם של חבריה גוברת גם בשל כך. מכאן שיש חשיבות מיוחדת לאפשר הגשת תלונות על התנהלותם של עורכי דין, גם בערבית.
Comments


bottom of page