להפסיק מיד את השימוש בתוכנת פגסוס נגד מגיני זכויות אדם פלסטינים


אילוסטרציה
© Tero Vesalainen | Dreamstime.com

בעקבות הפרסומים שלפיהם הותקנה תוכנת הריגול פגסוס של חברת NSO בטלפונים של פעילים פלסטינים בארגוני זכויות אדם בשטחים, פנינו במכתב דחוף ליועץ המשפטי לממשלה. בפנייה קראנו ליועץ המשפטי לבחון אם השב"כ או גורם ממשלתי אחר עומדים מאחורי הפריצה, ולהורות על הפסקה מיידית של השימוש בתוכנה.


עורכי הדין גיל גן-מור ורוני פלי מהאגודה לזכויות האזרח כתבו כי אם השב"כ או גורם ממשלתי אחר עומד מאחורי הפריצה לטלפונים מדובר בחציית קו אדום, ובצעד לא חוקי ופסול. תוכנת פגסוס פוגעת פגיעה קשה בזכויות בסיסיות, ובהן חופש ההתאגדות וחופש הביטוי. היא אינה עומדת במבחן המידתיות, שכן היא מאפשרת איסוף מידע נרחב ביותר ופלישה קיצונית לפרטיות, לא רק של האדם שנמצא תחת מעקב אלא של רבים אחרים שעומדים איתו בקשר. עוצמת הפולשנות של פגסוס גורמת אפילו להאזנות סתר להחוויר לעומתה. מעקב אחר פעילי זכויות אדם הוא חמור במיוחד. עוד נכתב בפנייה כי כוחם של גופי הביטחון הפועלים בשטחים הכבושים מוגבל על ידי הדין הבינלאומי ואמנות זכויות אדם.


עורכי הדין גיל גן-מור ורוני פלי: "בשנה האחרונה מתרבות העדויות על שימוש בתוכנת הריגול פגסוס נגד פעילי זכויות אדם, מתנגדי משטר ועיתונאים, והחשד שישראל הצטרפה למדינות שרודפות פעילי זכויות אדם באמצעי ריגול מפוקפקים צריך להדיר שינה מכל מי שזכויות הפרט חשובות לו. קשה שלא לחשוד שהעובדה שארגוני זכויות אדם פלסטיניים פועלים בזירה הבינלאומית לחשיפת הפרות זכויות אדם של ישראל ונגד המשך הכיבוש הישראלי הוא זה שמוביל לכל הצעדים הקיצוניים שננקטים נגד ארגונים אלו, ואם אכן ניתן היתר לעשות שימוש בתוכנת פגסוס אז הדבר דורש בדק בית רציני. נראה ששיקולים זרים שיבשו לחלוטין את שיקול הדעת במקרה זה. אנו מצפים מהיועץ המשפטי מנדלבליט לסמן קו אדום בוהק."


פניית האגודה לזכויות האזרח ליועץ המשפטי לממשלה, 8.11.2021