top of page

הסיפור הלא ייאמן על ראש העיריה שמצפצף על פסיקת בית המשפט 


סרטון הווידאו הזה, שבו מורדת יצירה מתצוגה במוזיאון בגלל הנחייה של פוליטיקאי וחרף צו מפורש של בית משפט שאוסר לעשות זאת, צריך להדיר שינה מכל מי ששלטון החוק וחופש הביטוי יקרים לליבו.


לקרוא ולא להאמין: ראש עיריית רמת גן, כרמל שאמה הכהן, מחליט שיצירתו של דוד ריב "ירושלים" מבזה סמל לאומי, ומורה להסירה מהתצוגה במוזיאון רמת גן לאמנות ישראלית. הוא אף מגדיל לעשות וקורא לציבור לענות לו באמצעות אימוג'ים האם להשאיר את היצירה או להסירה.


אנחנו פונים מיד לראש העירייה ומעמידים אותו על כך שאין לו סמכות חוקית כלשהי להתערב בתוכן האמנותי שמוצג במוסדות התרבות בעיר. הוא מאשר בוואטסאפ את קבלת המכתב באמצעות שני אימוג'ים, אך מורה להסיר את היצירה.


וזה הרגע לשתי מילים על חופש הביטוי ופגיעה ברגשות: פסיקת בית המשפט העליון בשלושים וחמש השנים האחרונות הכירה בכך שפגיעה ברגשות יכולה להיות עילה להגבלת חופש הביטוי. יחד עם זאת נקבע שכדי להצדיק פגיעה בחופש הביטוי על הפגיעה להיות קשה, רצינית וחמורה, וכלפי קהל שבוי שנפגע בעל כורחו. זה בהחלט לא המקרה.


אנחנו מגישים עתירה לבית המשפט המחוזי בתל אביב, ומבקשים גם צו מניעה זמני שימנע את הסרת היצירה עד להכרעה בעתירה. בית המשפט נענה לבקשתנו ומוציא צו, וקובע דיון דחוף בעתירה, שיתקיים בעוד יומיים.


אבל ראש העירייה מחליט שמותר לו להתעלם מהחלטת בית המשפט! בסרטון הווידאו שלמעלה, שפורסם ב"הארץ", נראה עובד של המוזיאון מסיר את היצירה.


פנינו שוב לבית המשפט וביקשנו ממנו להבהיר את צו המניעה, ולקבוע כי יש להחזיר את היצירה לתצוגה עד למתן החלטה אחרת.


בשנים האחרונות רבו האיומים על חופש הביטוי של מוסדות תרבות מצד ראשי רשויות מקומיות ומצד נבחרי ציבור אחרים. מכאן החשיבות הרבה שבהתוויית גבולות ומגבלות ברורים למעורבות של פוליטיקאים בקביעת סדר היום האמנותי של מוסדות תרבות.


בסיפור הזה עדיין לא נאמרה המילה האחרונה. אנחנו מעדכנים כל הזמן בהתפתחויות באתר, בפייסבוק ובטוויטר – מוזמנים.ות לעקוב ולשתף.Comments


bottom of page