top of page

לבטל את האגרות על שירותי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים


אילוסטרציה
© Chernetskaya | Dreamstime.com

מספר אוכלוסיות נדרשות לאישור המכון הרפואי לבטיחות בדרכים (מרב"ד) לצורך החזקה ברישיון נהיגה: מבקשי רישיון נהיגה לרכב ציבורי ולרכב משא כבד; עברייני תנועה ונהגים שמשטרת ישראל דיווחה על מעורבותם בתאונת דרכים; משתמשים בסמים ובאלכוהול, ומי שהורשעו בשימוש בהם. נוסף עליהם מופנים למרב"ד קשישים, אנשים המחויבים בבדיקת ביקורת תקופתית, אנשים עם מוגבלויות שונות וכן מבקשי רישיון ומחזיקי רישיון שיש להם בעיות בריאותיות מסוימות, כמו מטופלי מערך בריאות הנפש, חולי אפילפסיה וחולים במחלות לב. עבור שירותי המכון נגבות אגרות בסך מאות שקלים.


ב-9.12.2021 פנינו לשרת התחבורה בבקשה שתורה על ביטול האגרות לשירותי המרב"ד לנהגים הנדרשים לכך מטעמים רפואיים או מפאת גילם. לחלופין, ביקשנו שגובה האגרות לנהגים אלו יופחת באופן משמעותי. בנוסף, ביקשנו שתפעל לביטול האגרה לבקשת עיון בתיק לצורך הגשת ערר, או להפחתתה באופן משמעותי – עבור כלל הנהגים הנדרשים לשירותי המרב"ד.


בפנייה טענו עורכות הדין רוני פלי ומשכית בנדל, כי האגרות הגבוהות פוגעות באנשים עם מוגבלויות ובקשישים, בפרט כאשר מדובר בעניים, ומהוות חסם משמעותי למימוש זכויותיהם. טענו כי ההסדר הנוכחי הוא בלתי סביר ובלתי מידתי, ועל כן יש לתקנו בהקדם.


פניית האגודה, פברואר 2023הפנייה נכתבה בסיוע המתמחה אייל לוריא פרדסComments


bottom of page