top of page

בעקבות פנייתנו הוסרה מודעת דרושים מפלה


אילוסטרציה
© Antonio De Azevedo Negrão | Dreamstime.com

ב-13.1.2022 פנינו לחברת אמנון מסילות בדרישה לביטול תנאי הסף של שירות צבאי במודעת דרושים לנהגים של החברה בסניף עפולה והעמקים. בפנייה טענה עו"ד עביר ג'ובראן דכוור כי השירות הצבאי אינו רלוונטי לתפקיד נהג, ומהווה כסות לאפלייתם לרעה של נהגים ונהגות ערבים ולהדרתם מהחברה, דבר שמהווה הפרה בוטה של חוק שוויון הזדמנויות בעבודה.


בעקבות פנייתנו המודעה הוסרה. בתשובת החברה נכתב: "הדרישה במודעה נשוא מכתבך שבסימוכין הינה דרישה של מפעל בטחוני שלו החברה אמורה לספק שירותי היסעים פרטיים. למרות האמור, ולמען הזהירות בלבד, הורדנו את המודעה הנדונה. יצוין, כי החברה לא רק שאיננה נוהגת לדרוש דרישה מעין זו בגיוסים השוטפים שלה, הרי שטענה בדבר אפליה בגיוסיה הנה טענה בלתי רלבנטית בעליל, מאחר ו-80% מעובדי החברה (נהגים, עובדי מטה והנהלה) הינם מהחברה הערבית."
הפנייה נכתבה בסיוע המתמחה אייל לוריא פרדס


bottom of page