top of page

הוראות הפתיחה באש: ירי כלפי אזרחים – רק במקרה של סכנה מידית


אילוסטרציה
© Yirmi Oppenhime | Dreamstime.com

ב-18.1.2022 פנינו לאלוף פיקוד מרכז ולפרקליטה הצבאית הראשית בדרישה שיבטלו את התיקונים האחרונים בהוראות הפתיחה באש בגדה, שמתירים ירי כלפי מי שלא נשקפת ממנו סכנה. התיקון הראשון, מנובמבר 2021, מתיר ירי כלפי גנבים של אמצעי לחימה בבסיסים ובשטחי אש. התיקון השני מתיר ירי על מיידה אבנים שבורח.


בפנייה הבהירה עו"ד רוני פלי שהשינויים בהוראות הפתיחה באש משמעותיים ומסוכנים, וחורגים מן הכלל הבסיסי ביותר – שירי כלפי אזרחים הוא מוצא אחרון בלבד, ומותר רק במקרים שבהם נשקפת סכנת חיים מידית לכוח או לאחרים. ירי לעבר מי שאינו מהווה סכנה מידית הוא בלתי סביר באופן קיצוני, ומנוגד לדין הבינלאומי והישראלי. עו"ד פלי עומדת גם על ההבחנה בין מצב לחימה, שבו שימוש נרחב בכוח הוא מצב שכיח, לבין אירועי אכיפת חוק כגון גניבה ויידוי אבנים, שבהם שימוש בכוח קטלני הוא מקרה חריג, ושבהם יש בידי הצבא והמשטרה אמצעים פחות קטלניים לטיפול באירוע.


במענה לפנייתנו נמסר כי בניגוד לנטען בתקשורת, לא חל שינוי בהוראות הפתיחה באש ביחס למיידי אבנים.

"כללי הפתיחה באש קובעים כי על מנת לעצור אדם אשר מיידה או יידה אבנים באופן שיצר סכנה ממשית, ניתן לבצע 'נוהל מעצר חשוד' מיד לאחר יידוי האבנים. במסגרת נוהל זה שתכליתו מעצר החשוד בביצוע פשע מסוכן, ושלא השתנה באופן מהותי במהלך עשרות השנים האחרונות, מוזהר החשוד לעצור באמצעים שונים, ורק כאשר אמצעים אלו לא הועילו ולא הובילו למעצר החשוד, ניתן, במידת הצורך וכאמצעי אחרון, אף לבצע ירי לעבר רגלי החשוד. מעבר לכך, רק במקרים בהם יידוי האבנים יוצר סכנת חיים ממשית ומידית, ניתן לבצע ירי להסרת הסכנה" (ההדגשות במקור).

הפנייה נכתבה בסיוע המתמחה אייל לוריא פרדסComments


bottom of page