top of page

ניתוקי חשמל ביישובים הבדואים בנגב ובצפון


אילוסטרציה
© Freerlaw | Dreamstime.com

בשבוע האחרון הגיעו אלינו תלונות רבות מתושבים.ות בדואים מכפרים וערים שונים בנגב ומראשי מועצות מקומיות בדואיות שם אודות תקלות וניתוקי חשמל יומיים, שפוגעים קשות בשגרת החיים של אלפי תושבים. הפונים סיפרו כי הם לא נתקלו במצב דומה בעבר: בשנים קודמות צוותי חברת החשמל היו מגיעים ופותרים כל בעיה תוך שעות ספורות, אך הפעם זמני ההמתנה להגעת הצוותים של חברת החשמל ארוכים, וגם לאחר שהצוות מגיע לשכונה ומטפל בבעיה, השכונה שוב מתנתקת מחשמל ושוקעת בחושך. עוד נמסר לנו כי סמוך להפגנות נגד מדיניות נטיעת העצים של קק"ל בנגב סירבה חברת החשמל להיכנס לכפרים והערים הבדואיים, בטענה של היעדר אישור מהמשטרה.


ב-24.1.2022 פנינו למנכ"ל חברת החשמל וביקשנו לדעת מדוע ישנם ניתוקי חשמל נרחבים בכפרים והערים הבדואים בנגב. ביקשנו לטפל בניתוקים אלו לאלתר, באופן יסודי ומקצועי, במיוחד לאור מזג האוויר והסופה המתקרבת.


בפנייה כתבה עו"ד עביר ג'ובראן דכוור כי "ניתוקי החשמל הנרחבים והיעדר טיפול ראוי, יסודי ומהיר של חברת החשמל פוגעים בזכויותיהם של התושבים הבדואים לכבוד, לקיום בכבוד, לפרנסה, לבריאות ולחינוך. כמו כן, הם פוגעים בזכותם לאספקת חשמל סדירה, שרק לאחרונה בית המשפט העליון הכיר בה כחלק מזכות היסוד לקיום אנושי בכבוד."


למחרת פנינו שוב למנכ"ל חברת החשמל, בעקבות תלונות שקיבלנו מתושבים.ות בנצרת וביפיע על ניתוקי חשמל של שכונות שלמות במשך שעות רבות, משעות אחר הצהריים ונמשכים עד לפנות בוקר. מפניות התושבים אל חברת החשמל עלה שהניתוקים מבוצעים בשל עבודות בקו חשמל מרכזי.


בפנייה הדגישה עו"ד ג'ובראן דכוור שוב את הזכות לאספקה סדירה של חשמל ואת מעמדה כחלק מהזכות לקיום בכבוד. ביקשנו שחברת החשמל תספק חשמל לתושבים בצורה סדירה, במיוחד לאור הסופה המתקרבת; שתבטיח שניתוקים יזומים שהיא מבצעת יהיו לפרק זמן קצר ולא בשעות הכי קרות של היום, כשאנשים שוהים בבתיהם; ושתודיע מראש על ניתוקים יזומים בשפה הערבית, כדי לאפשר לאנשים להיערך.


לאחר שקיבלנו תשובה לא מספקת מחברת החשמל בעניין הניתוקים בנגב, פנינו בנושא גם לרשות החשמל ולשרת האנרגיה.

תזכורת, 3.2.2022

הפניות נכתבו בסיוע רכזת השטח וחופש המחאה סיון תהלComments


bottom of page