top of page

לשנות את הגדרת העבירות אונס ובעילה אסורה בהסכמה


אילוסטרציה - גבר מחזיק שלט שעליו כתוב #metoo
© Ekaterina Pereslavtseva | Dreamstime.com

ב-15.11.2021 פנינו למשנה ליועץ המשפטי ממשלה לגבי הגדרת העבירות אונס ובעילה אסורה בהסכמה. בעוד שהעבירות החמורות פחות כמו מעשה סדום או מעשה מגונה מנוסחות בלשון ניטרלית מבחינה מגדרית, העבירות החמורות של אונס ובעילה אסורה בהסכמה מוגבלות רק למקרים בם נפגעת העבירה היא אישה. להבדלים אלו בהגדרת העבירות אין כל הצדקה, מה עוד שבעבירות אונס ובעילה אסורה בהסכמה נקבעו עונשים חמורים בהרבה מאשר בעבירות האחרות. לפיכך ביקשנו לתקן את חוק העונשין.
bottom of page