top of page

34:0, נחשו לטובת מי


אילוסטרציה
© Rumata7 | Dreamstime.com

חברות וחברים יקרים,


מחקרים מאששים באופן חד משמעי את מה שכל הורה ואשת חינוך יודע.ת – כמה חשוב החינוך לילדים בגיל הרך, וכמה השנים הראשונות הן קריטיות להתפתחות ומשפיעות על הפערים בהמשך החיים. כולנו רוצים.ות שהילדים והנכדים שלנו יזכו לחינוך איכותי במחיר סביר, במוסד מוכר ומפוקח, אבל עבור אבות ואמהות ערבים בעיר חיפה – אין בכלל אפשרות כזו.


בחיפה קיימים כיום 34 מעונות יום מוכרים, מפוקחים ומסובסדים לפעוטות בני 3-0 – וכולם מופעלים בהתאמה לשונית ותרבותית לאוכלוסייה היהודית. כך בעיר שלמעלה מ-11.5% מתושביה, וכ-18% מהפעוטות החיים בה, הם ערבים. אז מה עושים ההורים החיפאים הערבים? יש להם שלוש אפשרויות – שלושתן רעות: לשלוח את הילד למעון יהודי, שם ילמד שירים בשפה זרה ויחגוג חגים של עם אחר; לשלוח את הילדה למעון פרטי, שהוא גם יקר הרבה יותר וגם לא מפוקח; או שאחד ההורים יישאר עם הילד בבית ולא יוכל להשתלב בשוק העבודה.


אחד התנאים שמציב משרד החינוך להכרה במעון יום הוא מבנה קבוע שבו המעון מנוהל. בחיפה, לפחות 28 מתוך 34 מעונות היום המוכרים, היהודיים, פועלים במבנים שהוקצו על ידי העירייה או במבנים בבעלות ממשלתית, אבל העירייה אינה מקצה אפילו מבנה אחד שישמש להפעלת מעון יום מוכר ומסובסד עבור האוכלוסייה הערבית בעיר. יותר מזה – משרד הרווחה מקצה תקציבים ייעודיים לצורך תכנון ובינוי מעונות יום לאוכלוסייה הערבית, אבל עיריית חיפה אפילו לא פנתה אליו בבקשה לקבל תקציב כזה. וחיפה לא לבד – אי השוויון קיים גם בשאר הערים המעורבות.


הפגיעה כאן היא כפולה. ברמה העקרונית נפגעות זכויות היסוד של הורים ופעוטות ערבים לשוויון בחינוך ולהקצאה שוויונית של משאבים ותקציבים. נפגעת גם הזכות לכבוד של ילדים וילדות שהעירייה לא סופרת אותם ולא חושבת שמגיע להם חינוך איכותי המותאם לשפתם ולתרבותם. ברמה המעשית, היעדר נגישות למעונות יום מוכרים ומסובסדים מטיל הוצאות נוספות ומכבידות על משקי הבית הערביים, ומהווה חסם ליציאתם של הורים, ואימהות בפרט, לשוק העבודה.


פנינו לראשת עיריית חיפה ודרשנו להקצות לפחות שלושה מבנים למעונות יום מסובסדים ומפוקחים עבור האוכלוסייה הערבית בעיר כבר בשנת הלימודים הקרובה, ולשקול להגיש למשרד הרווחה בקשה לתקציב לבניית מעון נוסף. גם לילדים ערבים מגיע חינוך שוויוני ואיכותי. זה אמור להיות מובן מאליו, אבל איכשהו זה עדיין לא.

עו"ד רעות שאער

שלכם.ן,


עו"ד רעות שאער

מנהלת פניות הציבור


Comentários


bottom of page