top of page

"חוסן פדגוגי" - כלי חדש בחינוך נגד גזענות


אילוסטרציה
© Ninenat | Dreamstime.com

ה-21 במרץ הוא היום הבינלאומי למאבק בגזענות. לציון היום, אנו שמחות.ים להציג לכם מאמר ראשון מתוך ספר חדש שעליו עמלה מחלקת החינוך באגודה, ושייצא לאור במהלך השנה. "שיעור לחיים: חינוך נגד גזענות מבעד לעדשה רחבה" הוא כרך המשך לספר פורץ הדרך "שיעור לחיים: חינוך נגד גזענות מהגן ועד לתיכון", שיצא לאור בשנת 2015 והתקבל בצמא בקרב נשות ואנשי חינוך. לנוכח הצורך הגובר העולה מהשטח להרחבת העיסוק החינוכי בגזענות, הספר החדש נועד להציע פיתוחים תיאורטיים נוספים וגישות פדגוגיות חדשניות לחינוך נגד גזענות, כמו גם עקרונות, מיומנויות וכלים חינוכיים יישומיים המתמקדים באסטרטגיות להתמודדות חינוכית עם גזענות ולפירוקה.


את המאמר "חוסן נגד גזענות", סנונית ראשונה מתוך הספר, כתב ד"ר מרסלו מנחם וקסלר, היועץ הפדגוגי של מחלקת החינוך באגודה. התיאוריה של חוסן פדגוגי, מושג חדש יחסית בשדה החינוכי, פותחה על-ידי וקסלר בשיתוף עם מחלקת החינוך וצוות המנחות והמנחים שלה בעבודה ארוכת שנים.


המאמר מתמקד בחשיבותו של החוסן כבונה סולידריות בקבוצה או בכיתה שעברה שינוי תודעה בעקבות פעולות של חינוך נגד גזענות. וקסלר טוען כי על המורה – כ"סוכנת חוסן" של הכיתה – מוטלת המשימה להעביר בכל עת ובכל סוגיה מסר של שותפות ושל סולידריות כדי לבנות חוסן קבוצתי ולא רק אינדיבידואלי. כך, התלמידים והתלמידות יוכלו להתמודד עם המשברים הבאים כקבוצה ולא רק כפרטים, ישמרו זה על זו, יתמכו זה בזו, ויהיו ערניים לפגיעוּת של כל אחד ואחת.


בחלקו היישומי המאמר מציע מתודולוגיה של הבניית חוסן באמצעות "שיחה מקדמת תקווה", המבוססת על ארבעה צירים שלהם מייחסים בני אדם את האמונה שלהם בעצמם וביכולתם להתמודד עם משברים: מזל/גורל, חוכמה, קושי בהתמודדות, והשקעה בתהליך. מודל זה מאפשר לקיים תהליך של בניית אמונה ביכולות של האדם והקבוצה להניע לשינוי, ובכך להבנות חוסן, ויכול לשמש מורות ומורים, שלהם תפקיד מרכזי בתהליכים הנעתיים של תלמידים ותלמידות.Comments


bottom of page