top of page

שימוש בבינה מלאכותית בהחלטות שיטור בשדה התעופה

האגודה לזכויות האזרח עתרה לבג"ץ ב-23.5.2024 בבקשה שיורה למשטרה לחדול מקבלת החלטות על עיכוב וחיפוש סמים אצל השבים מחו"ל בהסתמך על מערכת בינה מלאכותית. המערכת, שפועלת בנתב"ג בשנים האחרונות, נועדה "לנבא" מי מהשבים לישראל עשוי להיות בלדר סמים. על בסיס יצירת פרופיל סטטיסטי ממידע שמוזן למערכת, והשוואתו לנתונים אישיים של הנוסעים המגיעים לנתב"ג, המערכת מייצרת רשימת מועמדים לחיפוש. כשאלו מגיעים ארצה נשלחת התראה מהמערכת לשוטר, והאזרח מעוכב לחיפוש סמים בחפציו ועל גופו עם הגעתו.


בעתירה נטען כי המערכת טומנת בחובה סכנות של ממש לפרטיות, לכבוד האדם ולזכותו לשוויון, וכי היא מתנגשת חזיתית עם עקרונות יסוד של המשפט החוקתי, המנהלי והפלילי. היא פועלת כ"קופסה שחורה" ועלולה להגיע להחלטות שרירותיות, שאי אפשר להסביר ושאי אפשר לבחון את חוקיותן – בסתירה להלכות ביחס לאופן הפעלת שיקול הדעת בהחלטות שיטור רגישות. כמו כן קיים חשש ממשי מפני קבלת "החלטות" שמבוססות על פרופיילינג גזעי פסול והטיות נוספות, והשימוש במערכת מאיין את האפשרות האפקטיבית לביקורת שיפוטית על שאלת האפליה.


למרות הפוטנציאל העצום של המערכת לפגיעה בזכויות אדם היא הוכנסה לשימוש משטרתי בחשאיות, ללא דיון ציבורי וללא הסמכה מפורשת בחקיקה. בעתירה צוין כי באיחוד האירופי כבר מכירים בסכנות שטומנת בחובה ההסתמכות על בינה מלאכותית, ושחוק הבינה המלאכותית שחוקק שם לאחרונה אוסר לחלוטין את השימוש במערכות דומות בשטח האיחוד, או לכל הפחות מתנה את השימוש בהן בתנאים נוקשים.בג"ץ 4271/24 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' משטרת ישראל

עו"ד: גיל גן-מור, אן סוצ'יו


העתירה, 23.5.2024קישורים:

פניית האגודה ליועצת המשפטית לממשלה, 27.2.2023 (לפני הגשת העתירה)

תומר גנון, האלגוריתם שיעצור אתכם בנחיתה בנתב"ג, כלכליסט, 10.11.2022Comments


bottom of page