top of page

עמדתנו התקבלה: ריבית פיגורים - תמריץ לתשלום ולא עונש


אילוסטרציה
© Dpvue | Dreamstime.com

כבר שנים שאנחנו, האגודה והקליניקה לזכויות אדם בהליך האזרחי באוניברסיטת חיפה, טוענים.ות שמנגנון ריבית הפיגורים בישראל הוא לא עדכני ופוגע בזכויותיהם של חייבות וחייבים לקיום בכבוד ולקניין. בניירות העמדה שהגשנו הסבירו עורכות הדין דבי גילד חיו מהאגודה ורעות כהן מהקליניקה, כי המטרה של ריבית פיגורים היא לתמרץ אנשים לשלם בזמן, אך תמריץ זה לא פועל על חייבים שאין להם יכולת כלכלית לשלם את החוב. במקרים אלה הריבית משרתת רק תכלית עונשית – מעין "מס על העוני". עוד טענו שכאשר חייב.ת מתחיל לשלם את החוב אחרי שנקבע לו צו תשלומים בהתאם ליכולתו, אין היגיון להמשיך את צבירת ריבית הפיגורים, כי היא השיגה את מטרתה.


לשמחתנו לאחר שנים של פעילות, סוף סוף עמדתנו התקבלה. ב-3.4.2022 אישרה ועדת השרים לחקיקה שתי הצעות חוק שמטרתן לעשות רפורמה משמעותית בנושא של ריבית ופיגורים. הוצע ששמה של הריבית ישונה לדמי פיגורים, ויובהר שמטרתם לתמרץ את החייב לשלם בזמן. שינוי זה אינו רק סמנטי אלא מהותי, שכן הוא מסמן את ההבנה שלא מדובר בריבית ששייכת לנושה או שנועדה לפצות אותו, והכי חשוב – שלא מדובר בריבית שנועדה להעניש את החייב.


השינוי המשמעותי ביותר יתרחש בהוצאה לפועל: הוצע דמי הפיגורים יפסיקו להיצבר על החוב כאשר החייב.ת יתחיל לשלם את צו התשלומים שיקבע לו לפי היכולת הכלכלית שלו. שינוי זה מבטא את התפיסה שאין להעניש חייבים עניים על ידי זה שהחוב שלהם יתפח ויתפח גם כשהם משלמים. עוד הוצע בהצעות החוק להרחיב את סמכויותיהם של המנהלים.ות והרשמים.ות בהוצאה לפועל להפחית את דמי הפיגורים, במטרה להביא למימוש תכליתם – לתמרץ אנשים לשלם את החוב לפי יכולתם, ולהוביל לסגירת החוב ולא לתפיחתו.


בשבוע שעבר עברו במליאה בקריאה שנייה ושלישית שני תיקוני החקיקה. ברוח הערותינו, הוכנסו שינויים משמעותיים שהופכים את דמי הפיגורים מרכיב עונשי לרכיב מתמרץ: דמי הפיגורים יהיו נמוכים יותר; הם ייעצרו עבור חייבים שעומדים בפריסת התשלומים שלהם; הם לא ייצברו עוד כריבית דריבית כדי למנוע תפיחת יתר של החוב; והם יתווספו בתחנות מוגדרות בזמן ולא על בסיס יומי. כך, חייב שיעמוד בפריסת התשלומים שלו – רכיב הפיגורים ייעצר לחלוטין ועל ידי כך דמי הפיגור על החוב יפחתו בכ-70%. חייבים מתקשים שאינם מצליחים לעמוד בפריסה יזכו להפחתה של עשרות אחוזים ברכיב הפיגורים.פניות האגודה לזכויות האזרח והקליניקה למימוש זכויות בהליך האזרחי:

Comments


bottom of page