top of page

להציב קלפיות בכפרים הבלתי מוכרים


אילוסטרציה
© Barbarag58 | Dreamstime.com

ב-16.8.2022 פנינו ל יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, יחד עם עמותת איתך-معك (מעכי) והמרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי, בדרישה להציב בבחירות הקרובות קלפיות בכפרים הלא מוכרים.


תושבות ותושבי הכפרים הלא מוכרים רשומים במרשם האוכלוסים על פי כתובת השבט שאליו הם משתייכים, ובהתאם אמורים להצביע בקלפי המשרתת את כל הרשומים על פי אותו השבט. המשמעות היא נסיעה של עשרות קילומטרים ברכב פרטי, או הליכה של מספר ק"מ עד לכביש ראשי והחלפה של מספר אוטובוסים. קשיי הנגישות והעלות הגבוהה של הנסיעות מדירה את רגליהם של רבים מהקלפי, ופוגעת בעיקר בנשים, בצעירים ובזקנים.


בפנייה טענו עורכות הדין חנאן אלסאנע ואלה אלון מאיתך-معك (מעכי), עו"ד דבי גילד חיו מהאגודה לזכויות האזרח וד"ר סאמר סויד מהמרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי, כי היעדר קלפיות בכפרים הלא מוכרים מייצרת אפליה קשה כלפי תושבי הכפרים הללו, ובהכרח גם פגיעה ביכולתם לממש את זכותם הדמוקרטית לבחור את נציגיהם לכנסת. מצב זה פוגע במיוחד בזכויותיהן של הנשים הבדואיות, שכ-80% מהן אינן מממשות את זכות הבחירה שלהן. בכך נפגעים אפשרותן להיות מיוצגות במוקדי קבלת ההחלטות, והסיכוי שצורכיהן, כקבוצה מוחלשת במיוחד על רקע לאומי, מגדרי, פריפריאלי ועוד, יקבלו ביטוי בהחלטות שמשפיעות עליהן.


לפניית הארגונים מצורפת מפה הממחישה את מרחקי היישובים הלא מוכרים ממרכזי ההצבעה, והצעה מפורטת לפתרון באמצעות הצבת שלוחות של הקלפיות שרשומות על שם השבט בכפרים שמאוכלסים ע"י בני ובנות אותו השבט.
קישורים:


גלית הראלי, בחירות 2022: דרישה מהשופט עמית להציב קלפיות בכפרים לא מוכרים, המקום הכי חם בגיהנום, 18.8.2022Commentaires


bottom of page