top of page

ערב עיון של בית הגפן – צנזורה והתערבות פסולה מצד עיריית חיפה


בית הגפן
צילום: יוסי זמיר, שתיל-סטוק

ביום ראשון, 20.11.2022, התקיים בחיפה ערב עיון מטעם בית הגפן על תרבות פלסטינית עצמאית. בימים שקדמו לאירוע הגיעו לעיריית חיפה תלונות נגד שניים מן הדוברים, שנטען שהם תומכים בטרור או ב-BDS. ראש העירייה פירסמה הודעה שמגנה מתן במה לטרור, וציינה שהנחתה את הייעוץ המשפטי לבחון את חוקיות הכנס ואם אפשר למנוע מהדוברים להשתתף בו.


בשעות אחר הצהרים פירסמה העירייה באופן חריג חוות דעת משפטית פנימית של סגנית היועצת המשפטית של העירייה. מצד אחד היא כתבה שלא הובאו ראיות להאשמות החריפות שנכללו בתלונות; מצד שני היא סיכמה שהקלטת האירוע תועבר לבחינת העירייה, ואם יתברר שבדברים שנאמרו בכנס יש משום חריגה בוטה ממטרותיו של בית הגפן – העירייה תשקול את תמיכתה בבית הגפן כתאגיד עירוני.


הכנס התקיים תוך שבכניסה אליו עומדים מספר ח"כים ומפגינים שחלקם קראו "מוות לערבים". לאולם נכנסו ח"כ אלמוג כהן ממפלגת עוצמה יהודית ועוד פעיל שקרא קריאות וניסה לפוצץ את הכנס עד שהוצא על ידי שוטרים.


למחרת פנינו ליועצת המשפטית של עיריית חיפה, ודרשנו שלא לקיים את הבדיקה של הדברים שנישאו באירוע. בפנייה ציין עו"ד דן יקיר, היועץ המשפטי של האגודה, כי לראש העירייה או לעירייה אין כל סמכות להתערב בתוכן האמנותי, התרבותי או העיוני של אירועים, שמתקיימים במוסדות תרבות עירוניים או במוסדות תרבות שנתמכים על ידי העירייה –לא כצנזורה מראש, ולא כצנזורה בדיעבד תוך איום בשלילת התמיכה.


עו"ד יקיר הזכיר שבין השנים 2018-2015 פנתה האגודה ליועץ המשפטי לממשלה בשורה ארוכה של פניות נגד ניסיונות דומים של שרת התרבות והספורט, מירי רגב. בתגובה לפניות הבהירו היועץ והמשנות ליועץ מספר פעמים, כי בחינה של התנאת התמיכה במוסדות תרבות לפי תוכנה של הפעילות התרבותית המתקיימת בהם, או הגבלת אפשרות קיומם של אירועי ופעילויות תרבות על בסיס תוכנם, מובילות לפגיעה קשה במיוחד בחופש הביטוי.
Comments


bottom of page