top of page

ביטול הקרנה של סרט על הכיבוש בחברון בפרדס חנה-כרכור


אילוסטרציה
© Fernando Gregory | Dreamstime.com

מדי שבועיים בימי שישי מתקיימות בפרדס חנה הקרנות של סרטים ישראליים ושיחה עם יוצריהם. מדובר ביוזמה פרטית של תושב המקום ששוכר לשם כך את מרכז הפיס גיל הזהב פרדס חנה-כרכור– מבנה ציבור שמנוהל על ידי המועצה המקומית. ב-9.12.2022 היה אמור להיות מוקרן הסרט התיעודי של נועם שיזף ועידית אברהמי "H2: מעבדת השליטה", שעוסק בכיבוש בחברון, ולאחריו היתה אמורה להתקיים שיחה עם שיזף. יומיים לפני כן קיבלה ראשת המועצה מכתב תלונה נגד הקרנת הסרט. תוכנו מעיד על כך שכותבו לא טרח לצפות בסרט, והוא מתאר אותו באופן החוטא למציאות. בעקבות המכתב קיבל מארגן ההקרנה מספר שיחות טלפון ממנהלת המרכז, שביקשה פרטים על הסרט ועל השיחה שמתוכננת בעקבותיו, ובסופו של דבר אסרה על הקרנתו. בתגובה לתקשורת הודיעה המועצה כי "לאור רגישות התכנים והמחלוקות הציבוריות עליהן, הועברה הנחיה להוציא את מבני הציבור מהמחלוקת הציבורית בנושא. יש מקום במרחב שלנו לקיים את השיח שעולה מהסרט, אך יש לעשות זאת ללא שימוש במבנים המיועדים לציבור כולו או שמכילים תוכן שעלול לפגוע בחלקים מהציבור."


ב-11.12.2022 פנינו לראשת המועצה בשם הפורום הדוקומנטרי הישראלי והאגודה לזכויות האזרח, ודרשנו שלא להתערב בתכני הסרטים המוקרנים. עו"ד דן יקיר, היועץ המשפטי של האגודה, טען כי עמדת המועצה זו פוגעת פגיעה קשה בחופש הביטוי, ועומדת בסתירה חזיתית להלכות בית המשפט העליון ולחוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה. כך, בית המשפט המחוזי קבע בעתירות שהגשנו, כי "על הרשות המקומית לפתוח את מתקניה המיועדים לשימוש הקהל הרחב תוך מתן אפשרות להבעת דעות שונות, ובכלל זה לאפשר מתן במה לביטוי פוליטי, מבלי להגביל את הביטוי לו היא נותנת במה על פי תכנו". בשורה ארוכה של חוות דעת של המשנות ליועץ המשפטי לממשלה בעקבות פניות שלנו נקבע שלראשי רשויות מקומיות אין סמכות להתערב בתוכן האמנותי המועלה במבני ציבור או במוסדות תרבות.


לפיכך ביקשנו מראשת המועצה לדאוג לכך שלא תהיה התערבות כלשהי בתכנים של האירועים המתקיימים במסגרת המיזם, ושתתאפשר הקרנתו של הסרט במועד קרוב.
קישורים:
Comments


bottom of page