top of page

איסור על הופעה של נגן העוד כנעאן אלגול באוניברסיטת בן גוריון


אילוסטרציה
© 123elis | Dreamstime.com

ב-21.11.2022 פנינו לדיקנית הסטודנטים באוניברסיטת בן-גוריון בדרישה לאפשר את קיום ההופעה המתוכננת של נגן העוד כנעאן אלגול, שאמורה היתה להתקיים ביום למחרת. תא הסטודנטים "אלמטרח״ תיאם את ההופעה כמקובל באמצעות אגודת הסטודנטים, אך יומיים לפני האירוע נמסר לו שאגף הביטחון הורה על ביטול ההופעה בשל כך שהאמן קרא לזמרת סלין דיון לסרב להופיע בישראל ובשל כך שהוא תומך BDS. בתשובה לפניית נציגת תא הסטודנטים השיבה דיקנית הסטודנטים, כי "להערכת גורמי הביטחון, המבוססת על מידע מהימן, בין השאר מהרשתות, קיימת סכנה קרובה לוודאי של פגיעה בשלום הציבור היה והאומן הספציפי הזה יגיע", וכי ניתן לקיים את המופע עם אמן אחר.


בפנייה לדיקנית כתב עו"ד דן יקיר, היועץ המשפטי של האגודה, כי נימוקי האוניברסיטה לאיסור על הופעתנו של אלגול פסולים. ראשית, עמדותיו והשקפותיו של האמן אינן יכולות להוות בסיס לפסילת הופעתו בקמפוס. שנית, אם יש חשש שיהיו גורמים שיפריעו לקיום ההופעה ויסכנו את שלום הציבור, חובתן העליונה של רשויות האוניברסיטה היא לעשות הכל כדי להבטיח את מימוש חופש הביטוי של חברי וחברות תא "אלמטרח" ולא להיכנע לאיומים. לפיכך ביקשנו לאשר את קיום ההופעה כמתוכנן.


ביום שהיה מיועד לקיום ההופעה (22.11.2022) התקיימה פגישה בין הרקטור לבין נציגות תא הסטודנטים "אלמטרח״, במטרה למצוא פתרון לסוגיה. הפגישה התקיימה ברוח טובה, אך ההצעות שהציע הרקטור – לקיים את המופע עם אמן אחר או לקיימו במרכז הספורט שנמצא בסמוך לאוניברסיטה אך מחוץ לקמפוס –לא הובילו לפתרון המקווה.


לאחר הפגישה פנה עו"ד יקיר ליועצת המשפטית של האוניברסיטה, וביקש לתאם מועד קרוב לקיום המופע באולם בקמפוס. נוסף על הטענות הקודמות, התייחס עו"ד יקיר גם לאופן שבו הוחלט לאסור על הופעתו של האמן בקמפוס, שלא תאם את ההליך המורכב שמפורט בתקנון הפעילות הציבורית והפוליטית באוניברסיטה. התקנון מדגיש עד כמה החלטה שכזו אמורה להיות חריגה, להישקל בפורום רחב והבכיר ביותר, וכן נקבע הליך ראוי שיאפשר למגישי הבקשה לערער. במקרה זה לא התקיים הליך כלשהו ולא ניתנה לחברות התא הזדמנות להעלות את טענותיהן.


"כניעה לאיומים מצד גורמי ימין קיצוניים להפר את הסדר תעניק להם רוח גבית בבחינת דרך רשעים צלחה, ותזמין ניסיונות חוזרים ונשנים לבטל אירועים באוניברסיטה", נכתב בפנייה. "מחובתם של ראשי האוניברסיטה להנחות את מחלקת הביטחון לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי לאפשר את קיום האירוע כסדרו בתוך הקמפוס. אין זה סביר שבכל רחבי הקמפוס אין אולם אחד בן 100 מקומות, שניתן להבטיח אליו כניסה בטוחה של משתתפי האירוע".
Comments


bottom of page