top of page

גירוש תושבי מסאפר יטא – פשע מלחמה


הריסות בתים בכפר אלמרכז שבמסאפר יטא
הריסות בתים בכפר אלמרכז שבמסאפר יטא, מאי 2022. צילום: שירה ליבנה, ACRI

היום (2.1.2023) נודע לתושבי מסאפר יטא כי הצבא מתכוון להתחיל בהכנות לגירושם בזמן הקרוב. גירוש התושבים מהאזור משמעו הריסת הכפרים ההיסטוריים שבהם הם מתגוררים והותרת משפחות שלמות - כ-1,000 בני אדם, על ילדיהן וזקניהן, ללא קורת גג. אם הגירוש אכן יצא לפועל, הוא עלול להמיט על התושבים אסון הומניטרי כבד, והם יאבדו את כל רכושם ואת מקורות ההכנסה שלהם.


עם הקמתה של הממשלה החדשה, הוחלט לפעול לגירוש הגדול ביותר של תושבים פלסטינים מאז שנות ה-70'. טרנספר של אוכלוסייה אזרחית סותר את האיסור להעביר בכפייה אוכלוסייה אזרחית לפי הדין הבינלאומי, ומהווה פשע מלחמה. פינוי כזה עומד בסתירה לחובותיה של ישראל כלפי האוכלוסייה הפלסטינית שתחת שליטתה באזור, הן על פי המשפט הבינלאומי והן על פי המשפט הישראלי.
bottom of page