top of page

עוד נשק במרחב הציבורי לא יגביר את הביטחון


אילוסטרציה
© Vadim Bukharin | Dreamstime.com

בעקבות הקריאות לשאת נשק והכוונה לזרז את הליכי רישוי הנשק לאזרחים, קואליציית "האקדח על שולחן המטבח", שבה חברה האגודה, התריעה מפני הרחבה חסרת אחריות של תפוצת הנשק במרחב הציבורי, שתעצים את הפגיעה בכלל האוכלוסייה ובנשים בפרט.


בנייר העמדה של הקואליציה הביאה רלה מזלי, רכזת הקואליציה, שורה של נתונים המוכיחים שהגידול במספר המורשים לשאת נשק אזרחי בשנים האחרונות ערער את הביטחון האזרחי וגרם נזקים. כך למשל:

• ב-2021 נרצחו בנשק חם 14 נשים לעומת שש ב-2019;

• מספרם הכולל של הנרצחים בנשק חם עלה בכ-40% בשלוש השנים שבין 2019 ל-2021;

• כ-11% מכלל המתאבדים מדי שנה מבצעים זאת בכלי ירייה;

• כ-200 כלי נשק ברישיון נגנבים מדי שנה והופכים לנשק "בלתי חוקי".


מזלי ציינה גם שנוכחות נשק בבתים שיש בהם אלימות לא רק מגבירה את הסיכון לירי אלא מחריפה את השליטה בנשים, את שיתוקן והשתקתן. למול הנזק המוכח, אין כל בסיס עובדתי לטענה שחימוש אזרחי מורחב מגביר ביטחון. נתוני המשרד לביטחון פנים, שנמסרו במסגרת עתירת האקדח על שולחן המטבח לבג"ץ, הראו כי בשלוש השנים שבין 2018 ל-2020 נרשמה מעורבות של אזרח או מאבטח בסיכול 5% בלבד מהאירועים שסווגו כאירועי פח"ע (13 מתוך 264). אירועים אלה התרחשו, רובם ככולם, בשטחי הגדה המערבית – איזור שבו הזכאות האזרחית לנשק מוכרת ממילא ואזרחים רבים כבר נושאים נשק. כמוכן, בכל המקרים שבהם מאבטח היה מעורב באירוע, הדבר ארע במסגרת תפקידו ולא מעבר לשעות העבודה.
ארגוני הקואליציה: אחותי - למען נשים בישראל | איתך-מעכי – משפטניות למען צדק חברתי | ארגון משפחות נרצחים ונרצחות | אשה לאשה מרכז פמיניסטי | האגודה לזכויות האזרח בישראל | הכצעקתה | יוזמות אברהם | ל.א. לאלימות נגד נשים | נגה – המרכז הישראלי לזכויות נפגעי עבירה | נשים לגופן | פוליטיקלי קוראת | פסיכואקטיב - אנשי ונשות בריאות הנפש למען זכויות אדם | פורום של תקווה | פרופיל חדש – התנועה לדה-מיליטרזיציה של ישראל | קואליציית נשים לשלום | רופאים לזכויות אדם | שוות - קידום נשים בזירה הציבורית | שדולת הנשים בישראל | תמורה - המרכז המשפטי לקידום שיוויון
קישורים:Comments


bottom of page