top of page

הפרדה של תלמידות מזרחיות בבית ספר של רשת "בית יעקב" בירושלים


אילוסטרציה
אילוסטרציה. Ludmila Smite | Dreamstime.com ©

בבית הספר "בית יעקב נווה בת שבע", הממוקם בשכונת נווה יעקב בירושלים, לומדות תלמידות מנווה יעקב ומפסגת זאב הסמוכה. בתחילת שנת הלימודים הנוכחית החלה לפעול שלוחה נוספת של בית הספר, והתלמידות שובצו מחדש. בנות פסגת זאב צפון, ותלמידות המתגוררות במרכז פסגת זאב באזור קטן הנקרא נווה הפסגה, שאוכלוסייתן בעיקרה אשכנזית, שולבו בכיתות לצדן של תלמידות ממוצא אשכנזי מנווה יעקב; בנות פסגת זאב מרכז ומזרח, שאוכלוסייתן מזרחית, נשלחו ללמוד בכיתות נפרדות. להפרדה בלתי חוקית זו נלוו תיוג והשפלה קשים. כבר מחופשת קיץ 2022, כשעלה החשש לשיבוץ מפלה, החלו הורים רבים להיאבק נגדו, אך כל פניותיהם לבית הספר, לרשת, לרבנים, לעירייה ולמשרד החינוך לא הועילו.


יחד עם הקליניקה למשפט ומדיניות החינוך באוניברסיטת חיפה, פנינו ב-19.2.2023 למנכ״ל משרד החינוך ולמנהל האגף החרדי בו, בדרישה לשים קץ לאפליה האסורה והפסולה של תלמידות מזרחיות בפנייה טענו עורכי הדין טל חסין מהאגודה והרן רייכמן מהקליניקה, כי הפרדה על רקע עדתי היא בלתי חוקית, מפלה ומשפילה, פוגעת אנושות בזכויות לחינוך ולשוויון, ובכבודן של התלמידות ובני משפחותיהן, וכי נפרד אינו שווה.


במכתב עומדים עורכי הדין חסין ורייכמן על התופעה והיקפה, ומספרים את סיפורה של תלמידה אחת, שהוריה פנו לאגודה. בפנייה נכתב כי "בלתי נתפס כי למעלה מעשור לאחר פסיקת בית המשפט העליון בפרשות עמנואל וטבקה, אשר אסרה על הפרדה בחינוך על רק מוצא עדתי וגזע, ועל אף פסיקה עקבית שעסקה באפליה הנוהגת ברשת בית יעקב, עדיין מקיימת הרשת של זרם החינוך העצמאי מסגרות ייעודיות, נפרדות ונחותות ברמתן, לתלמידות ממוצא מזרחי".bottom of page