top of page

גם ההסדר ה"מרוכך" לבחירת שופטים הוא השתלטות על מערכת המשפט


זה לא "ריכוך, - זו השתלטות על מערכת המשפט!


האגודה לזכויות האזרח בישראל מתנגדת נחרצות להסדר החדש שהוצע ב-19.3.2023 בעניין הוועדה לבחירת שופטים. גם לאחר ה"ריכוך" מדובר בהפיכה משטרית פסולה. אם ההסדר יעבור, נפנה לבית המשפט הגבוה לצדק לפסול אותו.


הסדר ה"הריכוך" מאפשר לקואליציה למנות תמיד שני שופטי בית משפט עליון. בפועל, הקואליציה הנוכחית תוכל למנות כעת שני שופטי בית משפט עליון על דעתה בלבד, וגם את נשיא העליון החדש, בעוד כמה חודשים. המשמעות היא השפעה כמעט מוחלטת של הקואליציה, גם כעת וגם בעתיד, על מינוי שופטי בית המשפט העליון וגם על המינויים לשאר הערכאות השיפוטיות.


במילים אחרות, הממשלה מתכננת להשתלט על בית המשפט העליון בתוך שבועיים ולאחר מכן לקדם את כל שאר חוקי ההפיכה המשטרית. אין ריכוך, אין התפכחות - רק מסך עשן.


נזכיר שוב – מבנה הממשל בישראל, והשליטה הכמעט אבסולוטית של הממשלה בכנסת, מציבים את בית המשפט העליון כגורם המרכזי וכמעט היחיד שיכול לאזן את השלטון ולמנוע פגיעה בזכויות אדם ובמיעוטים. שליטה בוועדה למינוי שופטים משמעותה ויתור על עצמאותו של בית המשפט העליון והפקרה מוחלטת של זכויות האדם. נקבל בית משפט שרובו מורכב משפוטים של השלטון במקום שופטים עצמאיים ומקצועיים.
Comments


bottom of page