top of page

המתקפה על הדמוקרטיה - התמונה המלאה


מפגינה עם שלט: עצרי! דיקטטורה לפנייך
מקור: "תיעוד מחאת ההייטק", ווטסאפ

חברות וחברים יקרים,


ביום ראשון הקרוב ייפתח מושב הקיץ של הכנסת, ואנחנו באגודה נערכים לקראת חידוש החקיקה המאיימת על זכויות האדם ועל הדמוקרטיה. כולם מדברים על "הרפורמה המשפטית", אבל חשוב להבין שההפיכה המשטרית שמקדמות הממשלה והכנסת כוללת לא רק את חוקי "הרפורמה" אלא הרבה מעבר לכך.


הממשלה מקדמת שלל יוזמות נוספות שהן חלק מהאג'נדה הכללית שלה, ושיש להן השלכות מרחיקות לכת ומשמעותיות על זכויות האדם ועל הדמוקרטיה. יוזמות אלה זוכות לפחות תשומת לב ציבורית ובאופן רשמי הן אינן חלק מה"רפורמה", אבל למעשה הן חלק בלתי נפרד מההפיכה המשטרית, שכן הן עתידות לשנות את פניה של המדינה ולפגוע בזכויות האדם ובדמוקרטיה.


כך למשל ניסיונות לצמצם את חופש הביטוי והמחאה, את התקשרת החופשית ואת היכולת למתוח ביקורת על השלטון, שהם תמיד השלב הראשון בדרך לדיקטטורה. כך גם מהלכים שמקדמים פוליטיזציה של המשטרה ושל גופי אכיפה אחרים, ושפוגעים בחינוך לפלורליזם ולליברליזם. כך גם דריסת זכויותיהם של מיעוטים, ובראש ובראשונה של החברה הערבית. ויש עוד.


כדי להבין את התמונה המלאה של המתקפה על הדמוקרטיה ועל זכויות האדם הכנו מיפוי של שלל היוזמות האנטי-דמוקרטיות שהממשלה והכנסת קידמו ומקדמות בתחומים השונים (גם בגרסת pdf). נדגיש שאלה הן רק היוזמות שמקודמות בפועל – מלבדן יש עוד יוזמות והצעות מסוכנות רבות (בין אם בהסכמים הקואליציוניים, הצעות חוק שטרם קודמו והצהרות של פוליטיקאים) שעדיין לא הגיעו לשלב מעשי.


אנחנו באגודה לזכויות האזרח נמשיך לעקוב מקרוב אחר כל היוזמות ולהיאבק בהן בכל האמצעים שברשותנו, ונמשיך לעדכן את המיפוי כדי ששום דבר לא ייפול מתחת לרדאר. שכחנו משהו? מוזמנים ומוזמנות מאוד לכתוב לנו (בתשובה למייל זה), ונוסיף.


שלכם ושלכן,


עו"ד דבי גילד-חיו, מקדמת מדיניות וחקיקה

טל דהן, מנהלת אתר ותוכן

留言


bottom of page