top of page
cloud4.png

מערכת המשפט, מערכת החינוך, חופש הביטוי, חופש המחאה, ערבים,
פלסטינים, מבקשי מקלט, נשים, חופש הדת, כלי תקשורת:

המתקפה על

הדמוקרטיה

בישראל

להרחבה לחצו על הכותרות

המסמך המלא (pdf, מסמך נגיש)

המתקפה על הדמוקרטיה בישראל

הכנסת 25 והממשלה ה-37 – מעקב יוזמות שפוגעות בזכויות האדם ובדמוקרטיה

אפריל 2023

מאז שהחלו לפעול הכנסת ה-25 הממשלה ה-37 עוקבת המדינה כולה, ואולי גם העולם כולו, אחר קידומן של יוזמות אנטי דמוקרטיות רבות, שפוגעות בדמוקרטיה ובזכויות האדם בישראל. הממשלה שמה בראש סדר העדיפות שלה את "הרפורמה המשפטית" שהיא מובילה. מדובר למעשה בהפיכה משטרית, והיא קודמה במלוא המרץ מתחילת כהונתה של הממשלה, למרות המחאה הנרחבת נגדה שהתעוררה ברחבי הארץ.

במקביל מקדמת הממשלה שלל יוזמות נוספות שהן חלק מהאג'נדה הכללית שלה, ושיש להן השלכות מרחיקות לכת ומשמעותיות על זכויות האדם ועל הדמוקרטיה. יוזמות אלה זוכות לפחות תשומת לב ציבורית אבל הן מקודמות במהירות ובנחישות. באופן רשמי הן אינן חלק מה"רפורמה" אבל למעשה הן חלק בלתי נפרד מההפיכה המשטרית, שכן הן עתידות לשנות את פניה של המדינה ולפגוע בזכויות האדם ובדמוקרטיה. על כן חשוב לשים לב גם אליהן ולהבין את התמונה המלאה של המתקפה על הדמוקרטיה ועל זכויות האדם.

להלן פירוט, לפי תחומים, של שלל היוזמות האנטי-דמוקרטיות שהממשלה והכנסת קידמו ומקדמות. נדגיש שאלה הן רק היוזמות שמקודמות בפועל – מלבדן יש עוד יוזמות והצעות מסוכנות רבות (בין אם בהסכמים הקואליציוניים, הצעות חוק שטרם קודמו והצהרות של פוליטיקאים) שעדיין לא הגיעו לשלב מעשי.

bottom of page