top of page

הבטחת זכות המחאה בתקופת המלחמה


מפגינים
מפגינים בתל אביב, 13.10.2023. צילום: ליאורה בנימין, "תיעוד מחאת ההיטק" בווטסאפ

בתקופה קשה זו אזרחיות ואזרחים רבים מבקשים להשמיע את קולם וזעקתם ולמחות: יש המבקשים לקיים משמרות מחאה נגד מחדלי הממשלה במניעת המתקפה ובטיפול בה, יש הפגנות הקוראות לקידום הסכם לשחרור השבויים ויש הפגנות נגד פגיעה באזרחים בעזה. מעדויות ותיעוד שהגיעו אלינו, מפגינים שהשתתפו במשמרות מחאה בימים האחרונים נתקלו בהגבלות שאין להן בסיס בחוק מצד המשטרה, באלימות מצד אזרחים, אשר זכתה להתעלמות מצד שוטרים שנמצאו במקום, וגם ביחס אלים מצד השוטרים למפגינים.


ב-14.10.2023 פנינו למפכ"ל המשטרה, בבקשה להבטיח הגנה על חופש הביטוי וזכות ההפגנה גם בעת מלחמה, תחת מגבלות פיקוד העורף. בפנייה כתבו עו"ד הגר שחטר ורכזת חופש המחאה סיון תהל, כי במיוחד בתקופה זו, יש להבטיח הגנה על חופש הביטוי וזכות ההפגנה.


"אלו הם ימים קשים מאד, ואנו מודעות לכך שהציבור מלא בזעם, ומשטרת ישראל פועלת בכל הזירות, במקביל לאבדות קשות בארגון", נכתב בפנייה. "יחד עם זאת, האפשרות לנהל שיח ציבורי ולמחות היא חיונית גם בעת הזאת, והמשטרה עודנה אמונה על שמירת החוק והסדר הציבורי, ובתוך זה הגנה על זכותם של אזרחים להפגין. גם בעת קשה זו משטרת ישראל מחויבת להגן על מפגינים מפני אלימות של הציבור כלפיהם, ועל השוטרים למלא את תפקידם בלי לתת לעמדתם האישית או רגשותיהם להשפיע עליהם".


בטרם קיבלנו תשובה למכתב, הודיעה המשטרה כי היא מטילה איסור גורף על הפגנות בנושאים פוליטיים, מדיניים או ביטחוניים בעת המלחמה, וכי אסרה על קיום משמרת מחאה בקרבת ביתו של ראש הממשלה בקיסריה בקריאה להדחתו. בפנייה ליועצת המשפטית לממשלה כתב עו"ד דן יקיר, נשיא האגודה, כי

מדיניות זו היא בלתי חוקית בעליל וניתנה בחוסר סמכות. למרות שהמשטרה פרסמה לאחר מכן הודעה עמומה שעל פיה יתאפשרו הפגנות, עמדנו על בקשתנו מהיועצת המשפטית לממשלה שתבהיר למשטרה את חובתה לאפשר קיום הפגנות גם בעת קשה זו.


"מעולם לא האמנו בביטוי השגור שכשהתותחים רועמים המוזות שותקות", נכתב בפנייה. "קל וחומר שאין כל תוקף לגישה שברעום התותחים על המחאה לשקוט ולשתוק. למשטרה אין כל סמכות לאסור על קיום הפגנות בכלל ובנושאים פוליטיים, מדיניים או ביטחוניים בפרט. במסגרת שיקוליה אסור למשטרה לקחת בחשבון את נושא ההפגנה או התוכן שלה – הפגנה לשחרור החטופים שהיא בקונצנזוס כן, הפגנה נגד מדיניות הממשלה או נגד פעולה צבאית ברצועת עזה לא. יתרה מכך – חובה על המשטרה להגן על המפגינים מפני אלה שמנסים לפגוע בהם". 
תגובות


bottom of page