top of page

מיגון בכפרים הלא מוכרים בנגב


בית בכפר לא מוכר
כפר לא מוכר. צילום: יוסי זמיר, שתיל-סטוק

ב-13.10.2023 פנינו לשר הביטחון, לשר הפנים ולפיקוד העורף בדרישה להציב מיגוניות או מקלטים זמניים ומערכות אזעקה בכל הכפרים הבדואיים הלא מוכרים בנגב. בכפרים הלא מוכרים, שבהם מתגוררים עשרות אלפי תושבים, אין אמצעי מיגון כלל. מאז פרצה המלחמה ב-7.10.2023 נפלו טילים רבים על הכפרים. התושבים לא שמעו אזעקות לפני נפילת הטילים, וכתוצאה מהיעדר מקלטים או אפילו מיגוניות נהרגו 17 תושבים, בהם 6 ילדים.


בפנייה הדגישה עו"ד עביר ג'ובראן כי היעדר הגנה על תושבי הנגב הבדואים מפני טילים פוגע פגיעה קשה בזכויותיהם הבסיסיות לחיים, לשלמות הגוף ולשוויון. היא הזכירה כי האגודה לזכויות האזרח עתרה לבג"ץ ב-2014 בדרישה לספק פתרונות מיגון לכפרים הלא מוכרים בנגב. בעקבות העתירה הציג פיקוד העורף תכנית לשיפור מיגון האוכלוסייה הבדואית, והעתירה נדחתה ב-2017, על רקע תקופה של שקט יחסי, כשבית המשפט החליט שלא להתערב בשיקולי הרשויות המוסמכות. יחד עם זאת ציין בית המשפט: כי "חזקה על הגורמים המקצועיים בפיקוד העורף שיעדכנו בעתיד את פתרונות המיגון בפזורה, אזור מוחלש, ככל שתשתנה הערכת האיום; ולנגד עיניהם יהא השוויון".


אין ספק שנוכח הנסיבות היום הערכת האיום השתנתה ומחייבת היערכות מחודשת ושונה בהגנה על הכפרים הבדואיים. לפיכך דרשנו: הצבה והפעלה של אזעקות בכפרים הלא מוכרים; הצבת מיגוניות בהיקפים שיתאימו למספר התושבים המתגוררים בכל כפר וכפר; הקמת מרחבים מוגנים בבתי הספר בכפרים הלא מוכרים; הגנה מוגברת של "כיפת ברזל" ואף הצבת "כיפת ברזל" ליד כפרים אלו; והצבת מקלטים זמניים והוספת מיגוניות גם בכפרים הבדואיים המוכרים, שגם בהם אין די מרחבים בטוחים.


ב-18.10.2023 פורסמה הודעה באתר המשרד לשוויון חברתי, ולפיה המשרד בשיתוף פיקוד העורף "פועלים להשלמת פערי המיגון בפזורה הבדואית בנגב". בהודעה נכתב כי צוות מטעם המשרד ופיקוד העורף סייר באזור לשם מיפוי הצרכים בשטח והנחה את תושבי הכפרים הלא-מוכרים בהתקנתו ותפעולו של יישומון פיקוד העורף. כן נכתב כי כלל האזורים של הכפרים הלא מוכרים הוגדרו מחדש במערכת כיפת ברזל כ"איזור מיושב" במקום "שטח פתוח", וכי ב"ימים אלו מבצע פיקוד העורף בשיתוף המשרד לשוויון חברתי הנחת מיגון פריק מסוג ״אסקו״ בתחומי הפזורה הבדואית. ממעקב בשטח עולה כי החלה הצבת מיגון של סלילי בטון ושקי חול.


בפנייה ששלחנו לפיקוד העורף ולשר לשוויון חברתי ב-23.10.2023 בירכנו על המהלך וביקשנו הבהרות לגבי סוג המיגון, מידת ההגנה שהוא מספק והתוכנית לפריסתו. כן ביקשנו לפרסם הנחיות ברורות בשפה הערבית שידריכו את התושבים ויסבירו להם איך להתגונן באמצעות מיגון מסוג זה.Comments


bottom of page