top of page

פתיחה בחקירה בעקבות פרסומים ברשתות החברתיות


אילוסטרציה
© Marcel De Grijs | Dreamstime.com

בשל החשיבות הרבה של חופש הביטוי יצאה בשנת 2019 הנחיה של פרקליט המדינה, ולפיה המשטרה נדרשת לקבל אישור מהפרקליטות לפני פתיחה בחקירה של עבירת ביטוי (למשל פרסום שאדם מעלה לרשתות חברתיות ושיש בו הסתה לאלימות, לגזענות ולטרור). על רקע המלחמה ביטל השבוע משרד המשפטים את ההנחיה ואפשר למשטרה לפתוח בחקירות בעבירות ביטוי ללא אישור הפרקליטות. המשרד אף הנחה את המשטרה לאתר את המפרסמים, לבקש את מעצרם עד תום ההליכים "במקרים המתאימים" ולהעמידם לדין אף אם מדובר בפרסום בודד.


שחרור המשטרה מההגנות שהקנתה ההנחיה לחשודים בעבירות ביטוי נתן את האות להסתערות משטרתית ולמעצרם של עשרות אזרחים ותושבים ערבים בעקבות פרסומים ברשתות החברתיות. מדיווחים בתקשורת עולה, כי במקרים רבים הפרסום שהוביל לחקירה ולמעצר, לעתים תוך הפעלת אלימות קשה, אינו מהווה עבירה. כך למשל נחקרו אישה שהעלתה תמונה של דג גדול אוכל דג קטן, ואדם שהעלה צילום של ילדים פצועים בעזה ולצדו הכיתוב "העין בוכה על ילדי עזה". נוסף על כך, מדיניות האכיפה המשטרתית הנוקשה, המחמירה והנמרצת, מתבצעת באורח סלקטיבי. אף שהרשתות החברתיות גדושות בביטויי שטנה ובאיומים המופנים לכל עבר, רובם המכריע של החקירות והמעצרים הם של אזרחים ותושבים ערבים.


ב-18.10.2023 פנינו לפרקליט המדינה בבקשה שיחזור בו מביטול ההנחיה, כך שכל חקירה, מעצר וכתב אישום המוגשים בגין חשדות לעבירות ביטוי יחייבו אישור של הפרקליטות. בפנייה ציינה עו"ד טל חסין כי דווקא בעתות מלחמה, המתאפיינות ברגשות קיצוניים, נדרשת הקפדה יתרה על חופש הביטוי. היא ציינה כי מרבית הפרסומים ברשתות החברתיות, גם אם הם מקוממים חלק מהציבור, אינם מהווים עבירה על החוק.


"שאט הנפש והדחייה שמעוררים ביטויים מסוימים, שמפרסמים הן ערבים והן יהודים, אינם מצדיקים את החמרת האכיפה", נכתב בפנייה. "דווקא בשל הימשכות המלחמה וסערת הרוחות הנלווית לה, מתבקשים מעורבות הפרקליטות, וריסון ידה הקלה של המשטרה על הדק החקירות והמעצרים. זו תקופה בה נדרשת זהירות רבה. סערות רגשות עשויה להתאפיין אף בביטויים קיצוניים, לעתים חד פעמיים, ויש לנקוט משנה זהירות במטרה שלא להפוך אזרחים לעבריינים בשל התבטאויות אשר משקפות הלך רוח רגעי".Yorumlar


bottom of page