top of page

החלטות ראשי עיריות לסגור אתרי בנייה כדי למנוע הגעת עובדים ערבים


אילוסטרציה
© Ram Das | Dreamstime.com

בעקבות המלחמה הודיעו ראשי עיריות, ובהן ראש העין, רחובות, תל אביב-יפו, גבעתיים ולוד, על הגבלת פעילויות וסגירת אתרי הבנייה בתחומי הערים, אף על פי שאותם אתרים עומדים בהנחיות פיקוד העורף. מטרת ההגבלות היא למנוע את כניסתם של עובדים ערבים, אזרחי המדינה ותושביה, לתחומן. ב-18.10.2023 פנינו ליועצת המשפטית לממשלה ולשר הפנים בבקשה שיבהירו לראשי הרשויות המקומיות כי התנהלות כזו היא אסורה.


בפנייה הבהירו עורכות הדין רגדה עואד ועביר ג'ובראן, כי החלטות אלה של ראשי הרשויות אינן בסמכות, מהוות ניצול לרעה של כוחם למול קבלני הבניין, פוגעות בזכויות האדם לכבוד ולקיום בכבוד, לשוויון, לחופש עיסוק ולתעסוקה, ומנוגדות לעקרונות חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה. הן הדגישו כי אלה הן החלטות מסיתות וגזעניות, שלא רק שאינן תורמות להרגעת הרוחות אלא מעודדות גילוי איבה ועוינות, ומעבירות לציבורי היהודי מסר לפיו מותר לפגוע בעובד אך ורק בשל היותו ערבי.
Comments


bottom of page