top of page

להבטיח את זכויות העובדים בעת המלחמה


אזרחים מנסים לתפוס מחסה ליד גדר בכביש בעת אזעקה
צילום: יוסי זמיר, שתיל-סטוק

נכון להיום לא קיימת חובת תשלום שכר לעובד שנאלץ להיעדר מעבודתו עקב מצב החירום (לרבות סגירת מוסד חינוכי) למעט אם זכות זו נקבעה מפורשות, ממילא בדיעבד, בהוראת שעה או בהסכם קיבוצי. הדבר פוגע בפרט בעובדים המוחלשים ביותר – עובדים (ובפרט עובדות) בשכר שעתי, לרבות עובדי קבלן ועובדים לא-ישראלים. הם נמצאים במלכוד שבו הם אינם יכולים להגיע לעבודתם ונאלצים להפסיד שכר, ויכולים רק לקוות כי בעתיד הדבר יוסדר.


ב-15.10.2023 פנינו לוועדת הכספים יחד עם הארגונים איתך-מעכי וקו לעובד, בבקשה להבטיח כי במסגרת מתווה הפיצויים שיגובש יינתן מענה לעובדות ולעובדים הנאלצים להיעדר מעבודתם בשל המצב. עורכי הדין אסנת זיו מאיתך-מעכי, אלעד כהנא מקו לעובד ודבי גילד-חיו מהאגודה לזכויות האזרח פירטו מספר היבטים שיש להתייחס אליהם כדי לשמור על זכויות העובדות והעובדים. בין היתר ביקשנו להבטיח: תשלום שכר מלא לעובדים שנעדרו מעבודתם בימים שבהם חלו אזעקות ונפילות של טילים ביישוב מגוריהם או עבודתם; תשלום שכר עקב היעדרות מעבודה בשל סגירת מסגרות חינוך בפועל, ללא תלות בהחלטות פיקוד העורף; תשלום תוספת סיכון בגין עבודה במפעלים חיוניים או במפעל למתן שירותים קיומיים; והתניית פיצוי למעסיק בתשלום שכר לעובדיו.

Comentarii


bottom of page