top of page

פגיעה בזכויות יסוד ובתנאי מחייה מינימליים של אסירים ביטחוניים

האגודה לזכויות האזרח, המוקד להגנת הפרט, עדאלה, רופאים לזכויות אדם והוועד נגד עינויים עתרו ב-25.10.2023 לבג"ץ, בדרישה לעצור את הפגיעה בזכויות היסוד של האסירים הביטחוניים שנשפטו ונעצרו עוד לפני המלחמה. לטענת הארגונים, מדיניות החירום נקבעה בניגוד להוראות פקודת בתי הסוהר וגורמת לפגיעה קשה ומתמשכת בבריאותם ובתנאי המחייה המינימליים של האסירים, שהמדינה מחויבת לספק.

בעתירה מתייחסים הארגונים לשלילת זכותם של האסירים לשוחח עם עורכי דין, לניתוקי חשמל ומים למשך שעות ארוכות, למניעת גישה לטיפול רפואי ועוד, לצד דיווחים על אלימות קשה. הארגונים מציינים כי מדובר במדיניות העולה כדי ענישה אכזרית, שהופעלה בחוסר שקיפות מוחלט, מכוח הוראות שניתנו במחשכים, מבלי לפרסם את מתווה המדיניות או את מטרותיה. בעתירה נטען כי ההגנה על זכויות האסירים ומניעת שלילה שרירותיות של זכויות גם ובמיוחד בעתות מלחמה היא תנאי הכרחי לשמירה על חברה תרבותית, המגינה גם על זכויותיהם של מי שפשעו נגדה.


במקביל להגשת העתירה פנינו ב-25.10.2023 לפרקליטה הצבאית הראשית ולפרקליט המדינה בבקשה לוודא שתימסר הודעה לקרובי משפחתם של מחבלי חמאס שנתפסו במהלך המתקפה הרצחנית ב-7.10 ונכלאו בישראל. בפנייה הבהיר עו"ד דן יקיר, נשיא האגודה, כי ברור שקיימת עילה להחזיק במעצר כל מחבל מרצועת עזה שנתפס מאז אותו היום, אך קיימת חובה להודיע לאדם קרוב אליו על מעצרו – הן על פי המשפט הישראלי והן על פי המשפט הבינלאומי. תשובת הפרקליטות, שהגיעה באיחור ניכר, לא התייחסה לגופם של הדברים.


בג''ץ 7753-23 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' השר לביטחון לאומי

עו"ד: רעות שאערComments


bottom of page