top of page

היעדר מיגון ב"שכונת הקרוונים" בבת ים


בית בשכונת הקרוונים
בית בשכונת הקרוונים

תושבות ותושבי "שכונת הקרוונים" בבת ים מתגוררים במבנים יבילים זמניים, המורכבים מדפנות גבס או סיבית דקות, שאינן מספקות כל הגנה, ועלולות להיות דליקות ואף להפוך את הבתים למלכודת אש. לכל מבנה צמודים בלוני גז חיצוניים שאינם מחופים. התושבים – כארבעים משפחות קשות יום, ובהן ילדים תינוקות, קשישים ואנשים עם מוגבלויות – משלמות דמי שכירות מסובסדים למשרד השיכון באמצעות עמידר.


בעת מתקפת טילים נותרות המשפחות בחוסר אונים מוחלט וללא מיגון. פניותיהם החוזרות לעמידר ולפיקוד העורף לאורך השנים, וכן במהלך סבב הלחימה הנוכחי, לא הועילו, והרשויות השונות מגלגלות את האחריות זו לכתפיה של זו. הפתרון היחיד שהוצע לתושבים הוא להגיע לאצטדיון הספורט העירוני, שנמצא במרחק של 8-5 דקות מקצה השכונה, כשפרק הזמן הקצוב להגעה למקלטים בהתאם להוראות פיקוד העורף הוא דקה וחצי בלבד.


ב-29.10.2023 פנינו בדחיפות לפיקוד העורף, לעיריית בת ים ולמשרד השיכון, בדרישה שידאגו למקלט ציבורי או למיגוניות מתאימות לתושבי השכונה. לחלופין דרשנו לפנות את התושבים באופן זמני למקום מגורים חלופי בעיר, הכולל מרחב מוגן. בפנייה ציינה עו"ד רעות שאער, מנהלת פניות הציבור, כי המצב פוגע בזכויותיהם החוקתיות של התושבים לכבוד, לשוויון, לחיים ולבריאות. היא הדגישה כי על פי החוק, האחריות לקיום מיגון בשכונה מוטלת על עמידר, על הרשות המקומית ועל פיקוד העורף, ואלה הפרו וממשיכים להפר את חובתם החוקית.

Comments


bottom of page