top of page

דחיית מועדים של החלטות ופעילויות של הרשויות על רקע המלחמה


אילוסטרציה
© Ioana Davies | Dreamstime.com

ב-26.10.2023 הגשנו הערות לתזכיר חוק שמאפשר לרשויות שונות לדחות מועדים של החלטות ושל פעולות, על רקע הקושי לקיים שגרה נורמלית בצל המלחמה. לצד ההבנה בצורך בדחיית מועדים בתקופה זו, דחייה של מועדי החלטות עלולה להוביל לפגיעה בזכויות אדם.


בפנייתנו למשרד המשפטים ביקשה עו"ד הגר שחטר להחריג מהחוק מקרים שבהם דחיית ההחלטה עלולה להוביל לפגיעה בזכויות יסוד, מקרים הומניטריים שמצריכים מענה מהיר וטיפול מיוחד, ומקרים שבהם דחיית ההחלטה עלולה לגרום לנזק בלתי הפיך. למשל, מקרים דחופים של בקשות לדיור ציבורי, מקרים של צווי הריסת בתים וצווים לשלילת רישיון עסק והחלטות הנוגעת להחזרת קטין לחזקת הוריו. ביקשנו להחריג מתחולת החוק גם בקשות מכוח חוק חופש המידע, מכיוון שדווקא בתקופת מלחמה הציבור זקוק לשקיפות מירבית של פעולות הממשלה, ונדרשת הגנה על זכות הציבור לדעת.
Comments


bottom of page