top of page

סגירת עסקים שעובדיהם נעצרו בחשד לתמיכה בטרור


פתק על דלת - "צו סגירה מינהלי"
אילוסטרציה. מקור: Claudio Valdes | Dreamstime.com ©

ב-25.10.2023 פורסמה בתקשורת כתבה שעל פיה המשטרה מפעילה מדיניות חדשה, ולפיה כל עסק שבו עובדים יהללו וישבחו מחבלים וארגוני טרור ייסגר מיד בהוראת קצין משטרה למשך שבעה ימים. יחד עם קו לעובד פנינו ליועצת המשפטית לממשלה ולמפכ"ל המשטרה, וטענו שלמשטרה אין סמכות לסגור עסקים בנסיבות אלה. עוד טענו כי סגירת עסק שעובדיו נעצרו בחשד לתמיכה בטרור מבלי שקיים כל חשד למעורבות של בעל העסק ושל עובדים אחרים פוגעת בזכויות היסוד שלהם ומשקפת ענישה קולקטיבית פסולה.
Comments


bottom of page