top of page

עתרנו: לעדכן את קצבאות הסיוע בשכר דירה

בשבוע שעבר הגשנו עתירה מינהלית נגד משרד השיכון ומשרד האוצר, בשם אדם שזכאי לסיוע בשכר דירה. בעתירה דרשנו לעדכן את קצבאות הסיוע בשכר דירה ליחידים מקבלי הבטחת הכנסה בהתאם לעלייה בשכר הדירה במשק, וכן לקבוע מנגנון קבוע לעדכון גובה הסיוע בשכר דירה על פי השינויים במחירי השכירות במשק.

הסיוע בשכר דירה מיועד להבטיח לזכאים מקבוצות מוחלשות את האפשרות לשכור דירה בשוק החופשי, ולהעמיד לעצמם ולבני משפחתם קורת גג נאותה. בשנים האחרונות זינקו מחירי השכירות בישראל בעשרות אחוזים – מ-2,168 ₪ לחודש בממוצע בשנת 2000 ל-3,713 ₪ לחודש בממוצע בשנת 2016 – אולם גובה הסיוע בשכר הדירה שמקבלים חלק מהזכאים לא עודכן בהתאמה. כתוצאה מכך מתקשים הזכאים לעמוד במחירי השכירות הגואים, ונגרמת פגיעה בזכויותיהם לקיום אנושי בכבוד, לדיור ולקניין.

כך למשל העותר – תושב גבעתיים בן 66, המקבל הבטחת הכנסה וזכאי לסיוע בשכר דירה. משנת 2006 מקבל העותר סיוע בשכר דירה בסך 580 ₪ בחודש. שכר הדירה עבור דירת חדר זינק בשנים אלה מ-1,600 ש"ח לכ-2,800 ₪, אך סכום הסיוע לא השתנה. העותר, שלא יכול היה עוד לעמוד בתשלומים, נאלץ לעזוב והוא חי בחשש שאם לא יוכל להמשיך ולשכור את הדירה הנוכחית שלו לא ימצא דירה בהישג יד.

בעתירה מצוין כי מספר רב של דוחות כבר הצביעו על הפער בין גובה הסיוע לבין העלייה במחירי השכירות, ועל הצורך לעדכן את גובה הסיוע, ובהם דוח מבקר המדינה, דוח ועדת טרכטנברג שנכתב בעקבות המחאה החברתית, דוח ועדת אלאלוף למלחמה בעוני ועוד. גם משרד השיכון עצמו מקבל את הטענה כי יש מקום לקבוע מנגנון עדכון לגובה הסיוע, אך מעביר את האחריות למשרד האוצר. יתרה מזאת, בעוד שהמשרד עדכן את גובה הסיוע עבור חלק מקבוצות הזכאים, לקבוצות אחרות (למשל ליחידים מקבלי הבטחת הכנסה) לא נערך עדכון, בלי שיש טעם ענייני להבחין בין קבוצות הזכאים.

עו"ד גיל גן-מור, מנהל היחידה לזכויות חברתיות באגודה לזכויות האזרח, שהגיש את העתירה: "סיוע בשכר דירה הוא חלק ממערך הדיור הציבורי, והוא ביטוי מובהק של חובת המדינה לספק תנאי מחיה המאפשרים קיום בכבוד. הקפאת גובה הסיוע חרך העלייה הדרסטית במחירי השכירות היא בלתי סבירה באופן קיצוני, זה מחדל ששקול לקיצוץ, והיא גורמת לכך שזכאים נאלצים לממן את השכירות על חשבון צרכים בסיסיים אחרים, או להגר שוב ושוב לאזורים עניים יותר, בניגוד למטרות הסיוע. חלק מהזכאים אף נמצא בסכנה ברורה לאיבוד קורת הגג וחסרות בית".

Comments


bottom of page