top of page

שאלון הבחינה בתקשוב יתורגם לערבית


ב-11.6.2018 פנינו בדחיפות למשרד החינוך בדרישה לתרגם לערבית את מבחני התקשוב (טכנולוגיות מחשוב ותקשורת), לקראת הבחינה שתתקיים ב-21.6.18. לפי נתוני משרד החינוך, כ-40% מכלל בתי הספר המכשירים במגמות תקשוב-טכנולוגיה הם ערבים. למרות זאת, ספרי הלימוד הנלמדים בבתי הספר הערבים ושאלון הבחינה קיימים רק בשפה העברית.

בעקבות פנייתנו פרסם משרד החינוך רשימה מעודכנת של שאלוני הבחינות שיתורגמו לערבית, ובהם הבחינה בתקשוב.

בפנייה הסבירה עו"ד סנא אבן ברי מהאגודה לזכויות האזרח, כי היעדרם של ספרי לימוד ושאלון בחינה בערבית מביא לכך שנקודת הפתיחה של הנבחנים הערבים נחותה מזו של נבחנים יהודים, ומשפיעה על יכולת התלמידים להיבחן באופן המיטבי בשל קשיי השפה, וכי יש בכך כדי להעמיק את הפער בין נבחנים ערבים לנבחנים יהודים. היעדר תרגום זמין ונגיש בשפה הערבית מהווה הפליה על רקע לאום, ופוגע בזכויותיהם של התלמידים הערבים לחינוך ולשוויון.

Comments


bottom of page