top of page

עתירה: לאפשר תנועת סחורות במעבר כרם שלום


אילוסטרציה - משאית במעבר כרם שלום

ארגון גישה עתר ביום חמישי (9.8.2018) לבג"ץ, יחד עם האגודה לזכויות האזרח בישראל, המוקד להגנת הפרט, מרכז אלמיזאן לזכויות אדם, עדאלה ורופאים לזכויות אדם. בעתירה דורשים הארגונים שבית המשפט יורה על ביטולן המידי של כל ההגבלות שהטילה ישראל על תנועת סחורות במעבר כרם שלום - עורק החיים המרכזי של שני מיליון בני אדם החיים ברצועת עזה, כמחציתם ילדים וילדות. לפני למעלה מחודש, ב-9 ביולי, הודיעה ישראל על צמצום הסחורות הנכנסות לעזה דרך מעבר כרם שלום לכדי מזון ותרופות, ועל חסימה של כל תוצרת יוצאת. כלכלתה הקורסת של עזה תלויה כמעט לחלוטין בפעילות המעבר שבשליטת ישראל, וכל הגבלה בו משפיעה ישירות על המצב ההומניטרי של האוכלוסייה האזרחית, שממילא ירוד מאוד.

ברוב הימים בחודש האחרון מנעה ישראל גם כניסה של גז בישול ושל דלקים לרצועה. החלטה הרסנית זו פגעה קשות בפעולתם של מוסדות ציבור כמו בתי חולים, ושל מערכות תשתית בתחומי המים והתברואה.

העותרים מדגישים כי "עוד בטרם הוכרזה הסגירה של מעבר כרם שלום, המעבר לא סיפק את הצרכים המינימליים הדרושים לאוכלוסייה. כך, במקום לנקוט בצעדים כדי למנוע התמוטטותה של אוכלוסייה בת שני מיליון אנשים, המשיבים פועלים על מנת להחריף את המצב ההומניטארי והכלכלי ברצועת עזה (...) תוך התעלמות מוחלטת מהשלכותיה ההרסניות של החלטתם על האוכלוסייה האזרחית".

ישראל מצהירה בגלוי כי הצעדים האלה הם בבחינת הענשת האוכלוסייה האזרחית ברצועה במטרה להפעיל לחץ על חמאס, וזאת כתגובה לעפיפונים ובלוני תבערה המגיעים מעזה. ענישה קולקטיבית של אוכלוסייה אזרחית על פעולות שאינן בשליטתה היא מעשה בלתי מוסרי ובלתי חוקי, שמדרדר את הרצועה אל עבר אסון הומניטרי ידוע מראש.

Comentarios


bottom of page