top of page

זו לא פסקת התגברות - זו פסקת השתלטות


חברות וחברים יקרים,

המהות העמוקה של הדמוקרטיה אינה שלטון הרוב: הרוב לא צריך דמוקרטיה כדי להשליט את דעתו. המהות העמוקה של דמוקרטיה היא ההגנה על זכויות המיעוט.

את ההגנה הזאת באה לחסל פסקת ההתגברות, שהממשלה פועלת לקדם בימים אלה.

אם מחר בבוקר נקום למציאות שבה אפשר לבטל החלטת בג"ץ הנשענת על חוקי יסוד, אנחנו צריכים לדאוג מאוד. חוקי היסוד בישראל הם התחליף הדל לחוקה שלא קיימת אצלנו, ושתפקידה המרכזי במדינות רבות בעולם הוא הגנה מפני עריצות הרוב ומפגיעה במשטר הדמוקרטי. נטילת הכוח מבג"ץ להכריע בשאלות של זכויות אדם משמעותה היא שהכנסת תוכל פשוט להתעלם מהן.

קשה להגזים בפגיעה האנושה של פסקת ההתגברות בזכויות האדם וביסודות הדמוקרטיה.

זו לא פסקת התגברות – זו פסקת השתלטות – עלינו.


זה הזמן להשמיע קול. אנא שתפו את המסר והפיצו את הסרטון.

שרון אברהם-ויס

שלכם, שרון

שרון אברהם-ויס, עו"ד מנכ"לית האגודה לזכויות האזרח


Comments


bottom of page