top of page

מתמטיקה מעולם לא הייתה נייטרלית

חברות וחברים יקרים,

בילדותי אהבתי מאוד מספרים. אהבתי מאוד לתרגל מתמטיקה עם אבי, שלימד אותי פתרון בעיות במגוון שיטות שלמד באתיופיה. בבית הספר, למרות שהגעתי לתוצאות הנכונות במבחנים, המורה לא נתנה לי ציון כמו ליתר התלמידים אלא דרשה ממני לשבת ליד שולחנה ולעשות מבחן חוזר. היא הסבירה שעליי לפתור את התרגילים בשיטה שהיא לימדה. מאז לא השתמשתי יותר בשיטות של אבי.

כשחילקו אותנו להקבצות לא שובצתי להקבצה הגבוהה, למרות שמתמטיקה היתה תחום שהצטיינתי בו. המורה הבהירה לי שאין לי סיכוי לעלות הקבצה, ושהדבר נעשה לטובתי האישית, כדי לאפשר לי חווית הצלחה. זו הייתה הנקודה שבה הבנתי שהמתמטיקה מעולם לא הייתה ניטראלית: המתמטיקה כדיסציפלינה והאופן שבו היא נלמדת הם בעצם השתקפות של יחסי הכוח, הערכים והסיפורים של האידאולוגיה השלטת. הצלחה במתמטיקה בבית הספר שבו למדתי הייתה שמורה לסוג מסוים של אנשים – ואני לא הייתי ביניהם.

כשהתבגרתי והתחלתי לעסוק בחינוך, גיליתי שלתחושות שלי יש גם ביסוס מחקרי. מחקרים מראים שמוצא ומגדר משפיעים על תפיסותיהם של מורות ומורים לגבי יכולות של תלמידים/ות במתמטיקה. ההטיות הללו משפיעות על התנהגותם וציפיותיהם כלפי תלמידים מקבוצות מיעוט לעומת תלמידים אחרים וכלפי בנות לעומת בנים, ומנציחות את הפערים.

גיליתי גם מי נוכח ומי נעדר: את ספרי הלימוד במתמטיקה ממלאות משפחות לבנות ויהודיות, שגרות בבית יפה עם גינה, יש להן כסף בארנק והן עסוקות רוב היום בקניות של ממתקים, כלי כתיבה ורהיטים. גיליתי שהמתמטיקה שלומדים ילדינו מבוססת על התרבות האירופית, ומתעלמת מהתפתחויות ומהישגים של תרבויות אחרות. הידעתם, למשל, שלמשפט פיתגורס היו הוכחות מוקדמות הרבה יותר מזו המוכרת לנו - במצרים, בבבל, בהודו ובסין? הידעתם שאת המדע שכולנו מכירות כאלגברה פיתח מתמטיקאי ערבי מוסלמי, ושמקור המונח "אלגברה" הוא במילה הערבית "אלג'בר", שפירושה חיבור של חלקים שבורים?

אנחנו באגודה חושבים שאפשר וצריך לחנך אחרת. בדיוק כמו שהוראת המתמטיקה יכולה לשעתק ולשמר יחסי כוח ודעות קדומות, כך היא גם יכולה להפוך לכלי למאבק בהן, וכך גם שאר מקצועות הלימוד. בספר שלנו "שיעור לחיים" אנחנו מסבירים בדיוק איך, ומציעים כלים מעשיים לתהליך מעמיק של חינוך נגד גזענות בהוראה של מקצועות שונים. כל מורה, מרצה והורה יכולים להיות חלק מהשינוי.

מסי אייצק

שלכם,

מסי אייצק רכזת חינוך נגד גזענות מחלקת החינוך, האגודה לזכויות האזרח

Comments


bottom of page