top of page

זכויות האדם בישראל - תמונת מצב 2017

מדי שנה מפרסמת האגודה לזכויות האזרח את הדוח "זכויות האדם בישראל – תמונת מצב", לציון לרגל יום זכויות האדם הבינלאומי שחל ב-10 בדצמבר. השנה עומדת במרכז הדוח המגמה הנמשכת של צמצום המרחב הדמוקרטי ופגיעה במי שמבקרים את השלטון.

השנה הצטרפו למתקפות על התקשורת, על יחידים ועל ארגונים, גם מתקפות וניסיונות לבלום את סמכותם של "שומרי הסף" – בתי המשפט, היועץ המשפטי לממשלה והמשטרה. על צמיחת המגמה מנצחים גורמים בכירים בממשלה ובכנסת, והיא באה לידי ביטוי בהתבטאויות, בחקיקה, בביטול פעילויות ואירועים וביוזמות ממשלתיות.

מנכ"לית האגודה, עו"ד שרון אברהם-ויס: "הניסיונות לשחוק את כוחם של המוסדות 'שומרי הסף' מדאיגה במיוחד, שכן מוסדות אלה מרכיבים את מערכת האיזונים והבלמים החיונית לדמוקרטיה, ומבטיחים שלטון חוק, מינהל תקין, הגנה על זכויות אדם והיעדר שחיתות. המתקפות חסרות התקדים עליהם בשנה האחרונה מעידות על תפיסה מעוותת של דמוקרטיה ושל תפקידי הרשויות השונות: נדמה כי בממשלה ובקואליציה שכחו שתפקידם של עובדי הציבור הוא לא רק לקדם את מדיניות הממשלה, אלא גם לבקר אותה ולרסן את פעילותה במקרי הצורך".

האגודה מצביעה בדוח גם על צמצום חופש הביטוי בישראל, כחלק מצמצום המרחב הדמוקרטי. השנה הציבור לקח לידיו את זכות ההפגנה ברחבי המדינה, והפך את המחאה בנושאים שונים לנוכחת ולאפקטיבית במרחב הציבורי. אולם בג"ץ עדיין נאלץ להגן על הזכות הבסיסית להפגין ולמחות, מול דרישות מופרכות ולא חוקיות שהעמידה המשטרה בפני מפגינים. הממשלה גם המשיכה בניסיונות לצנזר יצירות תרבות ולהשתיק אמנים מטעמים פוליטיים. מגמה מטרידה נוספת מסתמנת בחקיקה שמבקשת להעניק למדינה סמכויות לחסום את הגישה לאתרי אינטרנט או להסיר תכנים מהרשת.

עוד בדוח: יחסו של השלטון למיעוט הערבי התאפיין גם השנה בהתבטאויות מסיתות ובהצעות חוק מפלות וגזעניות, ובראשן חוק הלאום. על מבקשי המקלט המשיכה הממשלה להקשות בדרכים שונות עד כדי התאכזרות, על מנת שיעזבו את הארץ. מגמות של הפרדה והדרה ממשיכות לאיים על מעמדן של הנשים בישראל ועל זכויותיהן לשוויון ולכבוד, ומבקשות לדחוק אותן לשולי המרחב הציבורי. חל כרסום בחופש הדת, בחופש מדת ובפלורליזם היהודי. השנה, שנת היובל לכיבוש, הלך והעמיק קו הפעולה של שילוב סיפוח וכיבוש, שנשען על תפיסה הדוחה מכל וכל שוויון, זכויות אדם ודמוקרטיה.

באגודה לזכויות האזרח מצביעים גם על כמה נקודות שיפור בתחום הזכויות החברתיות. עו"ד גיל גן-מור, מנהל המחלקה לזכויות חברתיות: "שינויים שחלקם החלו במחאה החברתית בשנת 2011 מתממשים, על כך מעידות התפתחויות חשובות – גם אם לא מספיקות – בבריאות, בחינוך ובדיור. אך ישנה עוד עבודה רבה בתחום, ובעיקר בהתמודדות עם עוני ובהבטחת הזכות לקיום בכבוד".

הדוח המלא: גרסת אינטרנט | word | pdf

Comments


bottom of page