top of page

שאלות ותשובות: סיפוח בקעת הירדן

פברואר 2020


האם הבקעה היא חלק אינטגרלי מהשטחים הכבושים?

האם חיים בבקעה מתנחלים? האם חיים בה פלסטינים?

מהם השלטון והחוק שחלים באזור הבקעה?

מה קורה בפועל?

מה חדש כעת במדיניות הכיבוש בבקעה?

מה יכולות להיות השלכות הסיפוח על זכויות האדם?

מה הבעיה עם סיפוח הבקעה כפי שהוצע במתווה טראמפ?


גרסת הדפסה (pdf)

bottom of page