top of page

שאלות ותשובות: החלטת בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג

אפריל 2021


מהו בית הדין בהאג?

מהם פשעי מלחמה?

מהן סמכויות בית הדין?

מהן סמכויות בית הדין לגבי ישראל?

מה החליט בית הדין ב-5.2.2021?

מה התהליך הצפוי עכשיו ומה המשמעויות לגבי ישראל?

מה המצב בכל אחד משלושת הנושאים הנחקרים?

האם מותר לפעילים ולארגונים ישראלים לשתף פעולה עם החקירה?

מהי עמדת האגודה לזכויות האזרח?

bottom of page