top of page

שאלות ותשובות: החלטת בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג

אפריל 2021


מהו בית הדין בהאג?

מהם פשעי מלחמה?

מהן סמכויות בית הדין?

מהן סמכויות בית הדין לגבי ישראל?

מה החליט בית הדין ב-5.2.2021?

מה התהליך הצפוי עכשיו ומה המשמעויות לגבי ישראל?

מה המצב בכל אחד משלושת הנושאים הנחקרים?

האם מותר לפעילים ולארגונים ישראלים לשתף פעולה עם החקירה?

מהי עמדת האגודה לזכויות האזרח?קישורים:

להבין את בית הדין הפלילי הבינלאומי: חוברת בעברית שהפיק בית הדין ונותנת מידע על המבנה, הסמכויות ואופני הפעולה שלו

コメント


bottom of page