top of page

שאלות ותשובות: כללי המשפט ההומניטרי הבינלאומי במהלך לחימה


בשבת, 7 באוקטובר 2023, פתח ארגון חמאס במתקפה רצחנית על ישראל. אנשיו חצו את הגבול מעזה וביצעו טבח חסר הבחנה במאות בני אדם חפים מפשע. אלפי טילים שוגרו אל ישראל. כ-150 אנשים נחטפו, בהם קשישים, פעוטות ונשים. אלה פשעי מלחמה מחרידים.


המתקפה לוותה בהכרזת מלחמה מצד חמאס, ובתגובה לאירועים גם ממשלת ישראל הכריזה על מצב מלחמה. לצד לחימה קשה בכוחות חמאס שחדרו לישראל והניסיון להשבת השקט לעוטף עזה, פתח חיל האוויר בהפצצה מסיבית של רצועת עזה.


על ממשלת ישראל מוטלת האחריות לשלומם ולביטחונם של אזרחיה. עליה לפעול לשחרורם לאלתר של השבויים והחטופים. עליה לסייע מיד באיתור נעדרים, לחלץ מאזור המלחמה את מי שעודם מצויים בו, ולהעמיד לאלתר אמצעי מיגון למי שמצויים באזור.


המתקפה הרצחנית של חמאס לא הבחינה בין אזרחים יהודים לערבים, ואסור להיגרר אחר מי שמבקשים להסית לאלימות ולגזענות ולביצוע פשעי שנאה ונקמה, מגובים בגורמים בכירים בממשלה, שרק יוסיפו למעגל הדמים הנורא.


חמאס ביצעו פשעי מלחמה מזעזעים בחומרתם. עם זאת, ההפרות הבוטות של הדין הבינלאומי על ידי חמאס אינה משחררת את מדינת ישראל ממחויבות להוראותיו. יש להימנע מפגיעה בתשתיות הדרושות לצרכים הומניטריים ובאוכלוסייה אזרחית בעזה, ולאפשר הכנסת סיוע הומניטרי הכרחי לרצועה, כפי שמחייבות הוראות המשפט הבינלאומי ההומניטרי.


הוראות אלה, בין היתר, מסדירות את מגבלות השימוש בכוח, במטרה להגן על אזרחים חפים מפשע. זה תפקידו של המשפט ההומניטרי הבינלאומי, אשר משרטט את גבולות השימוש בכוח בזמן מלחמה, ומנסה לספק הגנה ככל האפשר על אזרחים ועל מי שאינם משתתפים בלחימה.

מהו המשפט הבינלאומי ההומניטרי?

מהם העקרונות המחייבים של המשפט הבינלאומי ההומניטרי בזמן לחימה?

מהו עקרון ההבחנה?

מהו עקרון המידתיות?

מהו עקרון הזהירות?

מהו היחס של המשפט הבינלאומי לשבויים?

האם יש חובה לאפשר סיוע הומניטרי לאוכלוסייה אזרחית?

האם מותר להטיל מצור?

האם ישנן הפרות של דיני הלחימה בעימות הנוכחי?Comments


bottom of page