top of page

הצלב האדום והחטופים בשבי חמאס – שאלות ותשובות

לוגו הצלב האדום ואמנת ג'נבה
© Timon Schneider | Dreamstime.com

מאז השבעה באוקטובר עולות בשיח הציבורי שאלות וטענות לגבי תפקידו של הצלב האדום ביחס לחטופים ולחטופות הישראלים המצויים בשבי החמאס. בין היתר נטען שהצלב האדום "לא מבצע את תפקידו" מכיוון שהוא לא מבקר את החטופים, ושלארגוני זכויות אדם ישראלים "לא אכפת" מהחטופות והחטופים מכיוון שהם לא פונים לצלב האדום בדרישה שיעשה זאת. במקביל יש גם תמיכה ציבורית בכך שישראל לא תאפשר לצלב האדום גישה לאסירים הפלסטינים הכלואים אצלה עד שיתאפשרו ביקורים אצל החטופים בשבי החמאס. הכנו שאלות ותשובות שמבהירות את המצב המשפטי בנושא.


מהו הצלב האדום הבינלאומי ומה תפקידו?

למה האגודה לזכויות האזרח או ארגוני זכויות אדם אחרים לא דורשים מהצלב האדום למלא את תפקידו ולבקר אצל החטופים הישראלים שמוחזקים בידי החמאס?

האם ישראל מחויבת לאפשר לצלב האדום לבקר את האסירים הפלסטינים שכלואים בישראל ולהעביר לידיו את פרטיהם?

האם ישראל מקיימת בימים אלו את חובתה ומאפשרת לצלב האדום לבקר את האסירים הפלסטינים?

למה ישראל לא יכולה למנוע ביקורים של הצלב האדום אצל אסירים פלסטינים כל עוד חמאס מונע מהצלב האדום לבקר את החטופים?

להרחבה: החובה לאפשר ביקורים של הצלב האדום במשפט הבינלאומי ובמשפט הישראלי
Comments


bottom of page