top of page

לפתוח את מחסום קלנדיה לתנועה סדירה ומלאה

ב-7.10.2023, בעקבות מתקפת הטרור של חמאס ופרוץ המלחמה, נסגרו הרמטית המחסומים בעוטף ירושלים. מחסומים אלה חוצצים בין ירושלים לבין תושבי השכונות שמעבר לחומה, שאף הן נמצאות בשטחה המוניציפלי של העיר ותושביהן הם תושבי קבע ואזרחים בישראל. מחסום קלנדיה שב לפעול רק שבועיים לאחר פרוץ המלחמה, במתכונת חלקית ומצומצמת ביותר. התוצאה היא סגר כמעט מוחלט על תושבי ירושלים הגרים בכפר עקב.


ב-7.11.2023 עתרו לבג"ץ האגודה לזכויות האזרח, המוקד להגנת הפרט, עיר עמים ותושבים מהשכונות שמעבר למחסום, בדרישה להשיב את הפעילות במחסום לסדרה. בעתירה תוארו ההגבלות הקשות על התנועה במחסום, והפגיעה הקשה שהן גורמות לשגרת חייהם של התושבים. בעתירה נטען כי הצורך בהידוק הבידוק הביטחוני במחסומי העוטף נוכח מצב החירום שישראל נמצאת בו הוא מובן, אלא שגם צורך ביטחוני אינו יכול להצדיק פגיעה מתמשכת ואנושה בזכותם של רבבות בני אדם לחופש תנועה, שבעקבותיה נמנעת גישתם לשירותי בריאות דחופים, לפרנסה, למוסדות חינוך, לשירותי רווחה ולשירותים חיוניים אחרים.


בג"ץ 8026/23 אבו חלף נ' מפקד מחוז ירושלים, משטרת ישראל

עו"ד: טל חסין (האגודה לזכויות האזרח), מאיסא אבו סאלח אבו עכר (המוקד להגנת הפרט)


העתירהקישורים:

פניות האגודה לזכויות האזרח לפני הגשת העתירה, אוקטובר 2023העתירה נכתבה בסיוע רכז השטח מהנד ענאתי והמתמחות יעל זיידמן ואלזה בונייהbottom of page