top of page

סגירת המחסומים בעוטף ירושלים לכניסת פלסטינים


אילוסטרציה - מחסום
© Rrodrickbeiler | Dreamstime.com

ב-7.10.2023, עם מתקפת חמאס על יישובי הדרום ופרוץ המלחמה, נסגרו המחסומים בעוטף ירושלים לתנועת כלי רכב והולכי רגל. סגירת המחסומים הטילה סגר על רבבות בני אדם, תושבי קבע, המתגוררים בשטחה המוניציפלי של ירושלים, בשכונות שמעבר לחומת ההפרדה: כפר עקב, מחנה פליטים שועפאט, דחיאת א-סלאם, ראס חמיס, ראס שחאדה וביר עונה. לרבים מהם יש מעמד ותיעוד ישראלי – תושבות קבע, תושבות ארעית או היתרי כניסה. בשגרה, רבים מהם נכנסים לירושלים מדי יום לצורכי תעסוקה, חינוך, בריאות, רווחה, תפילה, קניות וקבלת שירותים שונים. בימים שלאחר מכן נפתחו חלק מהמחסומים במתכונת מצומצמת, ואחרים נותרו סגורים.


ב-12.10.2023 פנינו לגורמים במשרד הביטחון ולמפקד מחוז ירושלים במשטרה בבקשה לפתוח את המחסומים לכניסתם של פלסטינים תושבי ישראל. בפנייה תיארה עו"ד טל חסין את התוצאות הקשות של הסגר על השכונות ואת הפגיעה בזכויות התושבים. בפנייה נכתב כי "מניעה גורפת שכזו של חופש התנועה, ופגיעה אנושה בקשת זכויות אדם רחבה של עשרות אלפי תושבים, אינה כדין. גם בחסות מלחמה המדינה אינה רשאית לנהוג בהם כבאויב ולהטיל עליהם סגר, מלא או חלקי [...] זו פגיעה בלתי מידתית בזכויות אדם של עשרות אלפי בני אדם וענישה קולקטיבית פסולה ואסורה".


ב-16.10.2023 שלחנו פנייה נוספת, וביקשנו להתיר מעבר במחסומי עוטף ירושלים לבני אדם שחיים בישראל בהיתר איחוד משפחות, שניתן להם לאחר שעמדו בבדיקות ביטחוניות ומשטרתיות מדוקדקות. משמעות האיסור היא כליאתם של אלפי בני אדם בשכונות מגוריהם, גם כשכל המחסומים ייפתחו, ללא סמכות וללא הצדקה. לאחר שבוע, כשהבעיות במחסומים נמשכו, פנינו שוב יחד עם המוקד להגנת הפרט.


ב-7.11.2023 עתרנו בעניין לבג"ץ יחד עם המוקד להגנת הפרט, עיר עמים ותושבים מכפר עקב.
Comments


bottom of page