top of page

להגן על מענקי ההתארגנות שניתנו לתושבי עוטף עזה מפני עיקול


אילוסטרציה
© K45025 | Dreamstime.com

ב-29.10.2023 פנינו, יחד עם הקליניקה לזכויות אדם בהליך האזרחי באוניברסיטת חיפה, לוועדת הכספים, לקראת דיון בהצעת חוק שעל פיה אי אפשר יהיה לעקל את מענקי הסיוע להתארגנות שניתנו לתושבי עוטף עזה. בהצעת החוק נקבע כי הזכות למענק אינה ניתנת להעברה, שיעבוד או עיקול.


בהערותינו להצעת החוק כתבו עו"ד רעות כהן מהקליניקה ומשכית בנדל מהאגודה כי קביעה זו היא מוחלטת ובצדק, משום שמטרת המענק היא לסייע לתושבים המושפעים מן הלחימה, ויש צורך להגן על כספים אלה. הן חידדו את הצורך להגן על כספי המענקים מעיקול בשני מצבים שבהם ככלל אפשר לעקל כספים, ושלא נכללו בהצעת החוק: כאשר מקבל המענק הוא חייב מזונות, וכאשר מקבל המענק חייב כספים למוסד לביטוח לאומי. ביקשנו גם להשיב סכומים שעוקלו או קוזזו על-ידי המדינה ממענקים אלה עד תחילת החוק.


Comments


bottom of page